Aktuelt fra Norges Råfisklag

17. jul. 2023
Fisknytt uke 28

Sommer er ensbetydende med krabbefiske. Fra Nordland og sørover er det taskekrabbe som fanges og i Finnmark er det kongekrabbe, og i begge fiskeriene er det god aktivitet. I havområdene i nord fiskes det fortsatt mye sei, spesielt med not og snurrevad. Det ble også levert mer sjøfryst reke av havfiskeflåten i forrige uke, som var fisket nord i Barentshavet. Generelt er det litt feriestemning i fiskerinæringa, og både fiske og salg av villfanget sjømat går i litt saktere tempo.

10. jul. 2023
Fisknytt uke 27

Fiskeriaktiviteten preges av sommer og ferieavvikling på hav og land, og uke 27 ble en relativt rolig uke med reduserte leveranser for de fleste arter. Men sommer er også ensbetydende med flere sesongsfiskerier langs kysten etter ulike arter slik som taskekrabbe, reker, tare, hyse, sei og kongekrabbe. I nord leveres det fortsatt betydelige mengder sei som er fisket med not, selv om flere båter nå er ferdige med sin kvote.

05. jul. 2023
Fiskekjøp Sommer 2023

Hvem kjøper fisk og skalldyr i sommer? Oversikten viser alle produksjonsanlegg og mottak i Norges Råfisklags område. Merk at kun de største og mest aktuelle mottakene er kontaktet, mens mindre mottak er utelatt fra ringerunden. Dersom et av disse mottakene er av interesse bes leseren selv kontakte mottaket ved hjelp av opplyst kontaktinformasjon.

03. jul. 2023
Fisknytt uke 26

Utenom tare er det sei det fiskes mest av i Råfisklagets område for tiden. Selv om forrige uke ble avsluttet med sterk nordavind som førte til at mange båter ble hindret fra å fiske, ble det levert mer fersk fisk og skalldyr enn uka før. Den største aktiviteten finner vi i Finnmark, i takt med årstiden. Her fiskes blant annet torsk, sei, hyse, kongekrabbe og reker.

27. jun. 2023
Siste sjanse til å nominere årets kvalitetsfisker 2023

Råfisklagets hederspris skal deles ut i november og du kan foreslå en fisker, båt eller mannskap.

26. jun. 2023
Fisknytt uke 25

Fisket etter sei skapte de største verdiene i forrige uke og nært halvparten av totalverdien i kystflåtens fiske ble generert fra leveranser av sei. Av dette sto fiskebåtene som fisker sei med not, for hele 85 % av verdiene. Notfisket etter sei er på det mest aktive i havområdene utenfor Vest-Finnmark og Troms.

20. jun. 2023
Vi tilbyr undervisning om kvalitetshåndtering av villfanget sjømat til videregående skoler

Kvalitetsfremmende tiltak i villfisknæringen er en viktig del av Norges Råfisklags oppgaver, og vi har fagpersoner som jobber med blant annet kvalitetskontroll på villfanget fisk og skalldyr.

19. jun. 2023
Fisknytt uke 24

Vi går nå inn i sommermåneder med sesongsfiske etter flere ulike arter. I havområdene langs kysten fra Finnmark i nord til Nordmøre i sør fanges det blant annet kongekrabbe, sei, torsk, reke og taskekrabbe. Av alle arter som vi har fokus på i Fisknytt var det i uke 24 kun økning i leveransene av kongekrabbe, sammenlignet med uka før.

12. jun. 2023
Fisknytt uke 23

Gunstig vær og tilgang på fisk og skalldyr, førte til økte leveranser av blant annet blåkveite, sei, reke og kongekrabbe forrige uke. Direktefisket etter blåkveite for kystfiskeflåten ble åpnet for to uker siden, og blir stoppet onsdag 14. juni kl. 23:59 da kvantumet i periodekvoten beregnes å være oppfisket.

07. jun. 2023
Nå kan du registrere deg og endre kontonummer hos Råfisklaget med BankID

I disse dager har Norges Råfisklag tatt i bruk BankID som signeringstjeneste. I første omgang er det fiskere som har "Min side", som nå kan endre kontonummer selv. I tillegg kan fiskere som for første gang registrerer seg og sitt kontonummer i Råfisklaget, gjøre det ved å identifisere seg med BankID.

05. jun. 2023
Fisknytt uke 22

Kystflåtens direktefiske etter blåkveite startet mandag 29. mai. Ruskevær i begynnelsen av forrige uke førte til at båtene måtte vente og blåkveitefisket tok seg dermed opp da været spaknet utover uka. Som tidligere år er mesteparten av den leverte blåkveita fisket med redskapene garn og line, og størsteparten er levert hos fiskekjøpere i Troms og Vesterålen. Råfisklaget gjennomførte den første auksjonen av fersk blåkveite på søndag - en milepæl i salgslagets historie.

30. mai 2023
Fisknytt uke 21

Startskuddet for kystflåtens direktefiske etter blåkveite gikk mandag 29. mai, men ruskete vær i nord, på denne tiden av året kalt "pinseria", har ført til at mange båter ble hindret fra å fiske. Salg av sjøfryst fisk og skalldyr, som er levert av havfiskeflåten til nøytrale fryselager, tok seg opp forrige uke og er hovedårsaken til økning i totalomsetning uke 21.

24. mai 2023
Superstjerne og heltestatus! Skreipatruljen oppsummerer 2023.

Da Skreipatruljen igjen ankom Europas største fiskemarked Mercamadrid, i den spanske hovedstaden, etter tre års pandemi-hindringer, ble de tatt imot som kjendiser. Det er dog skreien som er den ekte superstjernen i Spania.

22. mai 2023
Fisknytt uke 20

I takt med årstiden fisker store og små båter en rekke ulike arter med forskjellige redskap i Råfisklagets område. I forrige uke var det fisket etter hyse med snurrevad i havområdene utenfor Finnmark, som utmerket seg med økt kvantum og verdi. Noen av fartøyene i området leverer hyse levende. Hyse er den mest populære fisken i "Englands nasjonalrett - Fish & Chips", og Norge eksporterer mye fersk hyse til Storbritannia, med eksport-topp i mai.

15. mai 2023
Fisknytt uke 19

Totalt ble det levert litt mer villfanget fisk og skalldyr i Råfisklagets område sammenlignet med uka før. Kystflåten fisker fremfor alt torsk, hyse, reke og kongekrabbe i havområdene utenfor Finnmark. I takt med sesongen fiskes det sei med not i havområdene utenfor Trøndelag, Nordmøre og Vesterålen mens havfiskeflåten leverer mest reke som er fisket i Barentshavet.

10. mai 2023
Her er Råfisklagets nye styre

Styret ble valgt på Råfisklagets årsmøte 10. mai 2023.

09. mai 2023
Norges Råfisklags årsmøte 2023

Norges Råfisklag avholder det 85. ordinære årsmøtet 9.-10. mai i Tromsø. Du kan se opptak fra årsmøtet på denne siden.