Aktuelt fra Norges Råfisklag

27. feb. 2023
Fisknytt uke 8

Vi legger atter en uke bak oss med meget skiftende vær, som tidvis har hindret båtene fra å fiske. De dagene været spilte på lag, var det stor fiskeriaktivitet og trangt om plassen på fiskefeltene. I likhet med uka før var det her det ble levert mest torsk, i takt med skreiens vandringsmønster for å gyte. Sammenlignet med fjoråret er det levert et langt lavere kvantum torsk hittil i år, mye grunnet dårlig vær.

23. feb. 2023
Nå er Råfisklaget på jakt etter ny kontrollør

Norges Råfisklag forsterker avdeling for ressurs og miljø og ser etter en person som i hovedsak skal jobbe med ressurs- og kvalitetskontroll av villfanget fisk og skalldyr i Råfisklagets område. Jobben innbefatter også håndheving av regelverk, veiledning og informasjon til næringsaktører samt analyse av fangstdata.

20. feb. 2023
Fisknytt uke 7

Da det verste uværet endelig ga seg forrige uke og båtene gjenopptok fisket, resulterte det i "den beste torskeuka" så langt i år med et levert kvantum på over 10 millioner kilo. Som mange ganger tidligere ser vi at en vinterstorm gjerne bringer skreien nærmere kysten - så også i år.

13. feb. 2023
Fisknytt uke 6

Uke 6 går over i historien som ei uværsuke, fra start til slutt - og det i hele Råfisklagets område! Uværet hindret mange kystfiskebåter fra å fiske og resulterte i at uvanlig liten mengde fisk ble levert, årstiden tatt i betraktning. Så langt i år har denne flåtegruppen levert kun halvparten så mye torsk som til samme tid i fjor. Utfra fangststatistikken ser vi dog at andelen torsk i fangstene er økende, både i Finnmark og Troms.

10. feb. 2023
Skreipatruljen: Vi utbrøt «Ohoi» da vi åpnet esken med skrei!

Første januar gikk startskuddet for årets skreisesong, og etter Skreipatruljens første kontroll i Europa er resultatet klart.

06. feb. 2023
Fisknytt uke 5

Selv om fiskerinæringa i nord fortsatt venter på det store innsiget av skrei fra Barentshavet, er det stor fiskeriaktivitet langs kysten - når været tillater det! For første uka i år, leverte kystflåten mer torsk enn sei, mesteparten i Troms og Finnmark. I Vesterålen og Lofoten er det fortsatt mest sei i fangstene. Havfiskeflåten rapporterer også om økt innslag av skrei i sine fangster. 

30. jan. 2023
Fisknytt uke 4

Samtidig som det går mot lysere tider, har vinterstormene nærmest stått i kø og hindret mange båter fra å fiske. Hittil i år har 1336 store og mindre fiskebåter levert drøye 58.000 tonn villfanget sjømat fra Finnmark til Nordmøre. Sammenlignet med i fjor er dette kvantumet 38 % lavere. Også i uke fire førte mye vind til kraftig reduksjon i leveransene, spesielt for kystflåten og omsetningsverdien ble redusert med nær 100 millioner kroner fra uka før.

23. jan. 2023
Fisknytt uke 3

Variabelt vintervær også i uke tre skapte utfordringer for båtenes mulighet til å fiske. Det ble likevel levert mer villfisk sammenlignet med uka før, men i vente på skreiinnsiget leveres det fortsatt mest sei. Snøkrabbebåtene er godt i gang med fisket langt nord i Barentshavet og rapporterer om godt fiske og fin krabbe, i litt rufsete vintervær.

18. jan. 2023
Har du fått riktig torskekvote?

Overføring av restkvoter av torsk for konvensjonelle fartøy fra 2022 til 2023 er nå ferdig og vi ber fiskerne om å sjekke at den er riktig.

16. jan. 2023
Fisknytt uke 2

Foreløpig fisker og leverer kystflåten mest sei, spesielt i området Vesterålen, og kvantumet så langt i år har passert det som ble levert i hele januar måned i 2022. Innsiget av skrei fra Barentshavet har ikke nådd frem til dette området riktig enda. Foreløpig er det utenfor kysten av Vest-Finnmark og Troms som det fiskes mest torsk, da fortrinnsvis med redskapet garn, som er helt i takt med årstiden.

11. jan. 2023
Sluttsedler – et verdipapir for fiskerne og fiskeriforvaltningen

Skreisesongen er i gang og for de fleste av oss betyr dette deilig sesongmat, men for fiskere, kjøpere og Norges Råfisklag går vi inn i vår mest hektiske periode. Limet i det store maskineriet langs kysten er sluttsedler. Mange sluttsedler. I fjor ble hele 60.000 sluttsedler sendt inn til Norges Råfisklag mellom 1. januar og 30. april – som er den offisielle skreisesongen.

09. jan. 2023
Fisknytt uke 1

Året med nye fiskekvoter har startet og mange båter er allerede i full sving. Når vi teller opp alle leveranser fra kystflåten i årets første uke, så er det klart mest sei som er levert, deretter torsk. Leveranser og salg av sjøfryst fisk er betraktelig lavere sammenlignet med fjorårets første uke.

02. jan. 2023
Omsetningsrekord i Norges Råfisklag i 2022

Det ble omsatt villfanget fisk, skalldyr og annen sjømat for vel 17,2 milliarder kroner i Norges Råfisklag i 2022. Dette er den høyeste omsetningsverdien i Råfisklaget gjennom tidene. Norske fiskere sto for vel 15,2 milliarder, eller 88 %, av dette.

30. des. 2022
Fiskeriåret 2022

Nå på årets siste dager kan det være naturlig å ta et lite tilbakeblikk på fiskeriåret vi har lagt bak oss, og Råfisklagssjefen, Svein Ove Haugland, oppsummerer fiskeriåret 2022 med sine ord.

19. des. 2022
Fisknytt uke 50

Torsk fisket ved Bjørnøya av havfiskeflåten dominerte leveransene i forrige uke. Dette er helt i takt med årstiden og fiskesesongen. Et polart lavtrykk i nord, som var spesielt ustyrlig i Midt-Troms, hindret mange båter fra å fiske. Likevel leverte kystflåten nesten like mye villfanget sjømat som uka før, som mesteparten består av sei og torsk. Neste fisknytt kommer 9. januar 2023, og fisknytt-redaksjonen ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år.

12. des. 2022
Fisknytt uke 49

I takt med årstiden er havfiskeflåtens fiske nord i Barentshavet det fiskeriet med størst aktivitet, mens kystflåtens fiske gradvis avtar frem mot jul. Forrige ukes tall viser at kystflåtens leveranser av torsk, sei og hyse ble redusert opp mot 50 % fra uka før. Samtidig er det altså økende frekvens i leveransene av sjøfryst torsk, sei og hyse fra havfiskeflåten til frysehoteller langs kysten. Fisken selges på auksjon til norske førstehåndskjøpere som blant annet lager produkter av klippfisk.