Hvordan ta i bruk CatchSign-appen

Veiledning i å opprette signeringsbrukernavn på MinSide og logge inn i CatchSign-appen, samt dispensasjonsregler.

03. mar. 2022 - Benedicte Nielsen


Opprett signeringsbruker.

Dette gjøres inne på MinSide hos Råfisklaget. Alle som er pålogget kan opprette signeringsbruker for seg selv og andre.

Klikk på Min konto og Mine favoritter og hold og trekk favoritten eSignering inn i venstre stabel. Lagre, slik at den legger seg på startsida.

Klikk på Opprett signeringsbruker og fyll ut.

Du får en engangskode på SMS, som du taster inn.

Til slutt lager du ditt eget passord. Det kan du endre i appen eller på MinSide.

HUSK å notere brukernavnet og passordet, du trenger det i appen senere.

Last ned CatchSign-appen til din mobiltelefon eller nettbrett.

Gå til Play Butikk eller Appstore, søk CatchSign, og last ned og åpne. Skriv inn brukernavnet ditt, som alltid er fødselsdato(ddmmåå) + 3 bokstaver i etternavn + 3 bokstaver i fornavn.

Følg instruksjonene på mobilen for å fullføre installasjonen. (Godta vilkår, verifiser epost/mobilnr, tast inn mottatt kode). Du finner igjen brukernavnet under Min informasjon.

Signer seddel.

Du får varsel om at du har seddel til signering i appen. Følg instruksjonene. HUSK at den aller første gangen en ny bruker skal signere, vil kjøper få beskjed om å sende inn seddel to ganger.

Dersom du ikke har smarttelefon eller nettbrett kan du søe om dispensasjon og signere med kulepenn:

Dispensasjon fra kravet om elektronisk signatur.

Krav om elektronisk signatur er hjemlet i Landingsforskriften. Salgslaget kan i særlige tilfeller innvilge dispensasjon. Den som får innvilget dispensasjon får et signeringsbrukernavn som skal oppgis til kjøper ved landing av fangst og registreres på sluttseddel. Sedler skal signeres med penn, og må oppbevares.

Søknad om dispensasjon sendes til Råfisklaget og skal inneholde:
• Navn
• Postadresse
• Fødselsdato
• Begrunnelse

Send søknad til Norges Råfisklag, Postboks 6162 Langnes, 9291 Tromsø eller til firmapost@rafisklaget.no.