Aktuelt fra Norges Råfisklag

19. feb. 2024
Fisknytt uke 7

Stor fiskeriaktivitet og skreiens ankomst til store deler av kysten, førte til at det ble levert nær 10.000 tonn fersk torsk i uke syv, som er bestenotering så langt i år. Mens torskemengden i leveransene økte, ble mengdene av sei, hyse og kongekrabbe redusert. Det er kun i Lofoten at det fortsatt er mer sei enn torsk i fangstene.

13. feb. 2024
Vi ønsker oss økonomikonsulent til Kristiansund!

Norges Råfisklag forsterker regionkontoret i Kristiansund og ser etter en person med utdannelse innen økonomi og regnskap på bachelornivå eller høyere og som er nysgjerrig på hvordan teknologi kan videreutvikle vårt tjenestetilbud. Som økonomikonsulent hos oss får du varierte arbeidsoppgaver og muligheter for kompetanseutvikling.

12. feb. 2024
Fisknytt uke 6

Stabilt og iskaldt vær forrige uke la til rette for større fiskeriaktivitet enn tidligere uker, og med et stigende innsig av skrei fra Barentshavet ble det levert 7 200 tonn, som er bestenotering så langt i år. Skreiens naturlige gytevandring ned til kysten har nå nådd Vesterålen, der det for første gang i år ble fisket og levert mer torsk enn sei. Det er også en gledelig utvikling i fisket etter hyse, fremfor alt utenfor kysten av Øst-Finnmark og Vesterålen.

06. feb. 2024
Skreipatruljen: Fin fisk, men feil merke

Første januar gikk startskuddet for årets skreisesong, og etter Skreipatruljens første kontroll i Europa er resultatet klart.

05. feb. 2024
Fisknytt uke 5

Med ekstremværet som herjet nesten hele forrige uke hadde fiskerne langs kysten mer enn nok med å passe på at båtene lå trygt ved kai. Som følge av uværet ble det naturlig nok levert en uvanlig (for denne tiden på året) liten mengde torsk på totalt 1290 tonn. Av dette ble kun 220 tonn levert fra mandag til fredag, da det blåste som verst rundt hushjørnene. Salg av ombordfryst fisk og skalldyr fra havfiskeflåten tok seg imidlertid opp, og store leveranser vil gi et løft i salget inneværende uke.

29. jan. 2024
Fisknytt uke 4

Fiskeriaktiviteten og fiskemønstret til kystflåten i uke fire var stort sett uforandret fra uka før. Det leveres mest sei i områdene fra Lofoten til Troms, mest torsk i Finnmark og hyse fra Lofoten til Finnmark. Mesteparten av seien og torsken fanges med garn mens hyse fiskes med line og autoline. Nyhet i fisknytt denne gangen er to tabeller som viser omsetning og snittpriser for fersk sei og hyse uke fire i år, sammenlignet med samme uke i fjor.

22. jan. 2024
Fisknytt uke 3

Iskalde forhold og nokså rufset vintervær påvirket fiskeriaktiviteten også i årets tredje uke, spesielt for kystfiskeflåten. De som "sto han av" leverte fangster av blant annet torsk, hyse sei og kongekrabbe. For første gang i år ble det levert like mye torsk som sei, der det har vært levert klart mest sei de tidligere ukene. Flere av båtene i havfiskeflåten som fanger snøkrabbe, var en snartur innom land for å losse, før de dro tilbake til fangstområdene langt nord i Barentshavet.

19. jan. 2024
Har du fått riktig torskekvote?

Overføring av restkvoter av torsk for trål og konvensjonelle fartøy fra 2023 til 2024 er nå ferdig og vi ber fiskerne om å sjekke at den er riktig.

15. jan. 2024
Fisknytt uke 2

Andre uka i det nye året bød på et nok så variert vær-repertoar fra plussgrader og kuling til polare lavtrykk med mye snø. Dette påvirket naturlig nok fisket, som er en "utendørs idrett". Akkurat som foregående uke fisket og leverte kystflåten mest sei, spesielt i områdene Vesterålen og Troms. Selv om vi mottar signaler om at skreien er på vei mot kysten, så er fangstmønstret stort sett uforandret siden uka før, og det leveres mest torsk i Vest-Finnmark.

12. jan. 2024
Kvotemeldingen forsterker fiskesalgslagenes rolle

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth la i dag fram kvotemeldingen, som er regjeringens forslag til hvordan fiskeripolitikken og fordelingen av fiskekvoter skal organiseres i årene som kommer. I kvotemeldingen blir også forventninger til arbeidet som Norges fem fiskesalgslag utfører nevnt.

10. jan. 2024
Hva skal til for at skreien blir kvalitetsmerket?

Kvalitetsmerket Skrei er et varemerke som eksklusivt gis til skrei av ypperste kvalitet, men hva skal til for at skreien når opp til den gjeve klassifiseringen?

08. jan. 2024
Fisknytt uke 1

Mens vi venter på skreien, fiskes det etter seien. Den største aktiviteten i kystflåtens fiske finner vi utenfor Troms og Vesterålen, fortrinnsvis fiske etter sei med redskapene snurrevad og garn. Det fiskes noe torsk utenfor kysten av Finnmark, der garnfangster utenfor Måsøy og Sørøya hadde størst kvantum. Havfiskeflåtens leveranser av fisk som er fryst om bord, er langt lavere i år sammenlignet med uke 1 i fjor.

03. jan. 2024
Krav om meldingsnummer for havneanløpsmelding på seddel strammes nå inn!

I april fremmet Fiskeridirektoratet krav om at meldingsnummer (RN) som identifiserer melding om havneanløp (POR) skal oppgis på alle landings- og sluttsedler. Fiskeridirektoratet ser at utfyllingen av RN-nummer for POR-melding på seddel fortsatt er mangelfull og at det i mange tilfeller oppgis feil nummer. På bakgrunn av dette strammes kravet nå inn og validering av at RN-nummer er korrekt for aktuelt fartøy ved innsending av seddel innføres gradvis.

02. jan. 2024
Nok et toppår i Norges Råfisklag i 2023

Det ble omsatt villfanget fisk, skalldyr og annen sjømat for 17,8 milliarder kroner i Norges Råfisklag i 2023. Dette er den høyeste omsetningsverdien i Råfisklaget gjennom tidene. (Løpende kroner, ikke inflasjonskorrigert.) Norske fiskere sto for vel 15,8 milliarder av dette.

28. des. 2023
Nye fylkes- og kommunenummer fra nyttår!

Viktig informasjon til leverandører av seddelsystemer.

27. des. 2023
Fiskeriåret 2023

Vi nærmer oss slutten på nok et godt driftsår for fiskeflåten, og da er det naturlig å dele noen tanker om året vi er i ferd med å legge bak oss. Her oppsummerer Råfisklagssjefen, Svein Ove Haugland, fiskeriåret 2023 med sine ord.

18. des. 2023
Fisknytt uke 50

Kystflåten fisket og leverte over 200 tonn kveite forrige uke, og dermed ble en ny alle tiders ukesrekord satt. Det er fortsatt godt fiske etter sei utenfor kysten i nord, og forrige uke ble det levert mer sei enn uka før. Det samme gjelder for kongekrabbe. Ellers er det, i takt med sesongen, havfiskeflåten som er mest aktiv i nord mot slutten av året. Det er naturlig nok salg av levert fisk og skalldyr fra denne flåtegruppen som generer de største omsetningsverdiene i Råfisklaget.