Leveranseopplysninger

siste 14 dager

Totalt mottatt {{ totalWeight.toString().replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, ' ') }} tonn
{{ point.name }} {{ point.id }}
{{point.zone | toUpper}}
{{point.lastDeliveryDate | formatDateTime}}
{{point.weight | toTons}}
{{ vessel.registrationMark }} {{ vessel.vessel }}
{{vessel.lastDeliveryDatedate | formatDateTime}}
{{vessel.weight | toTons}}
×
Mottak: {{ warehouseData[0].warehouseName }}
Kjøper: {{ warehouseData[0].buyerName }}
Sone: {{ warehouseData[0].zone }}
Fartøy og landingsdato
Redskap: {{ item.groups[0].gear }}
Art Tilstand Størrelse Kvantum
{{ el.fishType }} {{ el.condition }} {{ el.size | formatSize }} {{ el.weight }} kg
  • {{ suggestion.name }} {{ suggestion.id }}
Ingen mottak valgt.
Ingen mottak valgt
×
Fartøy:
{{ selectedVesselData[0].registrationMark }} - {{ selectedVesselData[0].vessel }}
Mottak og landingsdato
Redskap: {{ item.groups[0].gear }}
Art Tilstand Størrelse Kvantum
{{ el.fishType }} {{ el.condition }} {{ el.size | formatSize }} {{ el.weight }} kg
  • {{ suggestion.registrationMark }} {{ suggestion.vessel }}
Ingen fartøy valgt.
Ingen fartøy valgt