STØTTE TIL AKTIVITETER

Norges Råfisklag er et salgslag eid og styrt av norske fiskere. Hvert år bevilger styret i Norges Råfisklag midler til å støtte ulike aktiviteter, og på vegne av fiskerne bidrar Råfisklaget til prosjekter som er verdiøkende, fremmer norsk fisk og skalldyr, og som bidrar til positiv omdømmebygging for fiskerinæringen. Målet er å skape en merverdi og øke salget av arter som omsettes i Råfisklagets distrikt. Råfisklaget tar også et aktivt samfunnsansvar, og gjennom sponsormidler til lag og foreninger bidrar vi til livskraftige kystsamfunn. Styret setter i tillegg av en sum til forskning og utvikling, FoU, et viktig bidrag til økt kunnskap og et bærekraftig fiskeri.

Aktivitetene Råfisklaget støtter kan være alt fra markedsprosjekter og kompetansehevende aktiviteter for fiskere, sponsormidler til idrettsdrakter, midler til forskning, årsmøter og utadrettede midler til eierorganisasjonene. Midlene er med på å representere Råfisklaget verdier, og skal bidra til en bærekraftig og lønnsom verdiskapning i norsk fiskerinæring.

Norges Råfisklag støtter ulike aktiviteter

  • Markedsaktiviteter og kompetansehevende aktiviteter for fiskere.
  • Markedsføringsaktiviteter som gjennomføres av norske produsenter og eksportører.
  • Matfestivaler, messearrangementer og produktpresentasjoner, kulturelle/allmennyttige arrangementer i fiskerimiljø eller med villfanget sjømat som tema.
  • Miljøorganisasjoner som arbeider med fiskeri/fiskerirelatert virksomhet.
  • Utdanningsinstitusjoner med fiskerirelatert virksomhet eller tema; markedsundersøkelser- og info, hovedfagsoppgaver, studiereiser, arrangement.
  • Studenter kan søke om støtte til studiereiser med relevant innhold i henhold til fiskerinæringen.
  • Sponsormidler til idrettsdrakter for lagidrett.
  • Jubileumsarrangement ved markering av 50-75-100 år i lokale fiskarlag.

Aktivitetene skal være utadrettet og innenfor Råfisklagets distrikt.

Søknaden skal inneholde

1. Navn på arrangement/prosjekt
2. Dato for gjennomføring
3. Målgruppe
4. Beskrivelse av type arrangement/prosjekt og omfang
5. Søknadsbeløp
6. Budsjett
7. Plan for synliggjøring av aktiviteten og Norges Råfisklag som 
    bidragsyter
8. Andre opplysninger
9. Kontaktinfo; Fullt navn, navn på organisasjon el bedrift,
    postadresse, e-post, telefonnummerDersom det er over en periode, oppgi perioden i beskrivelsen.
Navn eller organisasjon.
Jeg tillater at data som oppgis her blir lagret. Les mer om personvern her: https://www.rafisklaget.no/personvern