Søk om støtte til mottaks- og servicestasjoner

Støttefondet for mottaks- og servicestasjoner har til formål å yte tilskudd som bidrar til å styrke rammebetingelsene for fiskerinæringen.

03. mar. 2022 - Benedicte Nielsen


Fondet har til formål å yte tilskudd som bidrar til å styrke rammebetingelsene for fiskerinæringen. Tilskudd kan gis til:
- Drift og investeringer ved mottaksstasjoner for fisk og skalldyr.
- Andre tiltak som kan bidra til å bedre mottaksforholdene i områder med mangelfull infrastruktur.

Mottaksstasjoner som søker om tilskudd, må legge ved regnskap for siste år. Søkere som får tilskudd fra fondet til spesielle tiltak må sende inn dokumentasjon for det omsøkte tiltak så snart tiltaket er gjennomført. Vedtektene finner du under regelverk her.

Kontaktperson for Finnmark, Troms og Nordland er Tove Isaksen, tove.isaksen@rafisklaget.no, 77660114.
Kontaktperson for Trøndelag er Jan Erik Strøm, jan.erik.strom@rafisklaget.no, 77660184.

 

Type støtte