Aktuelt fra Norges Råfisklag

02. jan. 2023
Omsetningsrekord i Norges Råfisklag i 2022

Det ble omsatt villfanget fisk, skalldyr og annen sjømat for vel 17,2 milliarder kroner i Norges Råfisklag i 2022. Dette er den høyeste omsetningsverdien i Råfisklaget gjennom tidene. Norske fiskere sto for vel 15,2 milliarder, eller 88 %, av dette.

30. des. 2022
Fiskeriåret 2022

Nå på årets siste dager kan det være naturlig å ta et lite tilbakeblikk på fiskeriåret vi har lagt bak oss, og Råfisklagssjefen, Svein Ove Haugland, oppsummerer fiskeriåret 2022 med sine ord.

19. des. 2022
Fisknytt uke 50

Torsk fisket ved Bjørnøya av havfiskeflåten dominerte leveransene i forrige uke. Dette er helt i takt med årstiden og fiskesesongen. Et polart lavtrykk i nord, som var spesielt ustyrlig i Midt-Troms, hindret mange båter fra å fiske. Likevel leverte kystflåten nesten like mye villfanget sjømat som uka før, som mesteparten består av sei og torsk. Neste fisknytt kommer 9. januar 2023, og fisknytt-redaksjonen ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år.

12. des. 2022
Fisknytt uke 49

I takt med årstiden er havfiskeflåtens fiske nord i Barentshavet det fiskeriet med størst aktivitet, mens kystflåtens fiske gradvis avtar frem mot jul. Forrige ukes tall viser at kystflåtens leveranser av torsk, sei og hyse ble redusert opp mot 50 % fra uka før. Samtidig er det altså økende frekvens i leveransene av sjøfryst torsk, sei og hyse fra havfiskeflåten til frysehoteller langs kysten. Fisken selges på auksjon til norske førstehåndskjøpere som blant annet lager produkter av klippfisk.

06. des. 2022
Vinterens nye minstepriser for fisk

Norges Råfisklag og fiskeindustrien har i dag forhandlet og blitt enige om nye minstepriser for fisk gjeldende for kommende vintersesong.

05. des. 2022
Fisknytt uke 48

I takt med natur og årstid fiskes det et mangfold av arter av våre fiskere, både kystnært og langt til havs. Sei, hyse, torsk, kongekrabbe, breiflabb og kveite er noen av artene det ble levert mest av forrige uke, sistnevnte med det som sannsynligvis er en alle tiders toppukenotering. Det skal med andre ord være gode muligheter for å sikre seg årets julekveite.

02. des. 2022
Vi øker renta igjen!

Nå får du hele 4 prosent rente på lønnskontoen din. Råfisklagskortet er et bankkort som er tilknyttet vanlige banktjenester, men som er tilpasset bruken til deg som er fisker. De to største fordelene med kortet er at oppgjøret er tilgjengelig allerede dagen etter leveranse, og at det er spesielt gunstige innskuddsrenter.

28. nov. 2022
Fisknytt uke 47

Omsetningen svinger mye fra uke til uke, mest som følge av variable landinger og omsetning av fryst råstoff fra trål og autoline. I uke 47 økte frystomsetningen, der torsken stod for det meste. Kystflåten hadde økte landinger spesielt av sei, men også av torsk og kongekrabbe, og kveitefisket tok seg opp til nytt toppnivå i omsatt ukekvantum.

21. nov. 2022
Fisknytt uke 46

I forrige uke var det lavere omsetning sammenlignet med uka før, noe som først og fremst skyldes variasjon i leveransene av sjøfryst sjømat. Det var toppuke i kveitefisket med leveranse på hele 140 tonn fersk kveite. Ellers i Råfisklagets område er det i Øst-Finnmark det leveres mest fersk torsk, hyse og kongekrabbe, men det er også økende aktivitet og leveranser av sei og torsk i Nord-Troms. Sesongen for taskekrabbe er avtakende, og fangstene fra Lofoten og sør minker nå i takt med sesongen.

14. nov. 2022
Fisknytt uke 45

Økning i fiskeriene både langs kysten og langt til havs. Størst aktivitet finner vi i torskefisket på fiskebankene utenfor Øst-Finnmark og lenger nord. Kystflåtens høstfiske etter kveite resulterte i en toppuke for året, da vel 116 tonn av denne ettertraktede delikatessen ble levert. I takt med årstiden inntar nå silda blant annet fjordene i Nord-Troms, og arter som sei og torsk og hval følger etter for å få en smakebit. Fangstene av sei i disse områdene er naturlig nok økende, om enn variable.

07. nov. 2022
Fisknytt uke 44

Som normalt for årstiden fiskes det et mangfold av arter i de rike havområdene fra Finnmark til Nordmøre - også langt nord i Barentshavet. Torsk, hyse, sei, kongekrabbe, kveite, taskekrabbe og breiflabb er noen av de. Størst aktivitet er det i Finnmark, der linefiske etter torsk på fiskebankene er i full gang.

03. nov. 2022
Thomas Sivertsen fikk den gjeve prisen som “Årets kvalitetsfisker 2022”

Årets kvalitetsfisker vokste nærmest opp på kaia, og fikk tidlig innblikk i viktigheten av riktig råstoffbehandling av sine forbilder. Reder og skipper Thomas Sivertsen med båten «T. Sivertsen» er kåret til Årets kvalitetsfisker for sitt arbeid med å levere villfanget sjømat av førsteklasses kvalitet.

31. okt. 2022
Fisknytt uke 43

Fiskerne har nå levert villfanget sjømat for over 15 milliarder kroner i Råfisklagets område. Det er nesten 4 milliarder mer enn på samme tid i fjor, og over 1,5 milliarder mer enn den totale årsomsetningen i rekordåret 2021. Mange av fiskerne i havfiskeflåten hadde rufsete forhold på havet i forrige uke mens kystflåten hadde bedre forhold. Det resulterte blant annet i en toppuke for året i fisket etter kveite, da vel 100 tonn av denne ettertraktede delikatessen ble levert.

24. okt. 2022
Fisknytt uke 42

Selv om høststormer hindret mange båter fra å fiske i uke 42, økte salget av villfanget sjømat sammenlignet med uka før. Årsaken er økt salg av sjøfryst fisk og skalldyr fra havfiskeflåten, som de to siste ukene har levert en økt mengde av spesielt sei og torsk. En av båtene er Frøyanes Junior, som losset sin fangst til Tromsøterminalen forrige uke, der den skal oppbevares frem til den blir solgt på auksjon.

17. okt. 2022
Fisknytt uke 41

God aktivitet i fisket etter torsk med line og autoline utenfor kysten av Øst-Finnmark førte til en økning av leveransene forrige uke. Totalt i Råfisklagets område var verdien av villfanget sjømat som ble levert av kystflåten uendret sammenlignet med uka før, mens verdien for sjøfryst fisk og skalldyr levert av havfiskeflåten var lavere.

10. okt. 2022
Fisknytt uke 40

Fiske etter breiflabb er vanlig på denne tiden av året, og forrige uke ble det levert nesten 63.000 kilo av denne populære delikatessen. Det var dog leveranser av sei fra kystflåten som var størst i både kvantum og verdi. Den største aktiviteten foregår utenfor kysten av Finnmark, som er normalt for årstiden. Rufsete høstvær mot slutten av uka førte til redusert fangstaktivitet.