Aktuelt fra Norges Råfisklag

17. jul. 2023
Fisknytt uke 28

Sommer er ensbetydende med krabbefiske. Fra Nordland og sørover er det taskekrabbe som fanges og i Finnmark er det kongekrabbe, og i begge fiskeriene er det god aktivitet. I havområdene i nord fiskes det fortsatt mye sei, spesielt med not og snurrevad. Det ble også levert mer sjøfryst reke av havfiskeflåten i forrige uke, som var fisket nord i Barentshavet. Generelt er det litt feriestemning i fiskerinæringa, og både fiske og salg av villfanget sjømat går i litt saktere tempo.

10. jul. 2023
Fisknytt uke 27

Fiskeriaktiviteten preges av sommer og ferieavvikling på hav og land, og uke 27 ble en relativt rolig uke med reduserte leveranser for de fleste arter. Men sommer er også ensbetydende med flere sesongsfiskerier langs kysten etter ulike arter slik som taskekrabbe, reker, tare, hyse, sei og kongekrabbe. I nord leveres det fortsatt betydelige mengder sei som er fisket med not, selv om flere båter nå er ferdige med sin kvote.

03. jul. 2023
Fisknytt uke 26

Utenom tare er det sei det fiskes mest av i Råfisklagets område for tiden. Selv om forrige uke ble avsluttet med sterk nordavind som førte til at mange båter ble hindret fra å fiske, ble det levert mer fersk fisk og skalldyr enn uka før. Den største aktiviteten finner vi i Finnmark, i takt med årstiden. Her fiskes blant annet torsk, sei, hyse, kongekrabbe og reker.

26. jun. 2023
Fisknytt uke 25

Fisket etter sei skapte de største verdiene i forrige uke og nært halvparten av totalverdien i kystflåtens fiske ble generert fra leveranser av sei. Av dette sto fiskebåtene som fisker sei med not, for hele 85 % av verdiene. Notfisket etter sei er på det mest aktive i havområdene utenfor Vest-Finnmark og Troms.

19. jun. 2023
Fisknytt uke 24

Vi går nå inn i sommermåneder med sesongsfiske etter flere ulike arter. I havområdene langs kysten fra Finnmark i nord til Nordmøre i sør fanges det blant annet kongekrabbe, sei, torsk, reke og taskekrabbe. Av alle arter som vi har fokus på i Fisknytt var det i uke 24 kun økning i leveransene av kongekrabbe, sammenlignet med uka før.

12. jun. 2023
Fisknytt uke 23

Gunstig vær og tilgang på fisk og skalldyr, førte til økte leveranser av blant annet blåkveite, sei, reke og kongekrabbe forrige uke. Direktefisket etter blåkveite for kystfiskeflåten ble åpnet for to uker siden, og blir stoppet onsdag 14. juni kl. 23:59 da kvantumet i periodekvoten beregnes å være oppfisket.

05. jun. 2023
Fisknytt uke 22

Kystflåtens direktefiske etter blåkveite startet mandag 29. mai. Ruskevær i begynnelsen av forrige uke førte til at båtene måtte vente og blåkveitefisket tok seg dermed opp da været spaknet utover uka. Som tidligere år er mesteparten av den leverte blåkveita fisket med redskapene garn og line, og størsteparten er levert hos fiskekjøpere i Troms og Vesterålen. Råfisklaget gjennomførte den første auksjonen av fersk blåkveite på søndag - en milepæl i salgslagets historie.

30. mai 2023
Fisknytt uke 21

Startskuddet for kystflåtens direktefiske etter blåkveite gikk mandag 29. mai, men ruskete vær i nord, på denne tiden av året kalt "pinseria", har ført til at mange båter ble hindret fra å fiske. Salg av sjøfryst fisk og skalldyr, som er levert av havfiskeflåten til nøytrale fryselager, tok seg opp forrige uke og er hovedårsaken til økning i totalomsetning uke 21.

15. mai 2023
Fisknytt uke 19

Totalt ble det levert litt mer villfanget fisk og skalldyr i Råfisklagets område sammenlignet med uka før. Kystflåten fisker fremfor alt torsk, hyse, reke og kongekrabbe i havområdene utenfor Finnmark. I takt med sesongen fiskes det sei med not i havområdene utenfor Trøndelag, Nordmøre og Vesterålen mens havfiskeflåten leverer mest reke som er fisket i Barentshavet.

24. apr. 2023
Fisknytt uke 16

Flere båter er nå ferdig med årets torskekvote, og en kraftig reduksjon av leveranser av fersk torsk fra kystflåten påvirket naturlig nok den totale omsetningsverdien i uke 16. Totalt ble det levert fisk og skalldyr for 365 millioner kroner, en reduksjon på 46 prosent fra uka før. I takt med årstiden og fiskens naturlige vandringsmønster, fiskes og leveres det mest i Finnmark og aktiviteten i Lofoten har avtatt.

11. apr. 2023
Fisknytt uke 14

Det har vært stor fiskeriaktivitet i påskeuka, der de fleste av kjøperne har holdt åpent. Store og små fiskebåter har levert vel 11.500 tonn fersk torsk, hvilket er mye til å være i påsken. Mye dårlig vær hittil i sesongen og skreiens sene ankomst er årsaken til dette. Størst kvantum var fisket og levert i Vest-Finnmark, tett fulgt av Lofoten. Det fiskes fortsatt godt med torsk på garn nær land langs yttersida av Lofoten, men her må man regne med at vi snart synger på siste vers av årets sesong.

03. apr. 2023
Fisknytt uke 13

Over 2000 fiskebåter leverte forrige uke hele 19.000 tonn fersk fisk og skalldyr i Råfisklagets område, av dette er nesten 83 % torsk. Fiskeriaktiviteten etter skrei er fortsatt høy selv om det ble levert nesten 4000 tonn mindre torsk forrige uke, fremfor alt på grunn av dårlig vær der båtene ble hindret fra å fiske. Den største aktiviteten er i Lofoten og Vest-Finnmark, som den har vært hittil denne vintersesongen. Flere båter melder om at de har blitt ferdig med årets torskekvote før påska.

27. mar. 2023
Fisknytt uke 12

Etter en rufsete vinter, slo både været og skreifisket til i forrige uke og fiskeflåten leverte hele 19.500 tonn torsk til en verdi av vel 600 millioner kroner. Fiskeriaktiviteten som førte til rekord for både kvantum og verdi, er størst på yttersiden av Lofoten og i Vest-Finnmark. Skreifisket, som nå er på sitt årlige toppnivå har en imponerende deltakelse både på hav og land. 

20. mar. 2023
Fisknytt uke 11

Skreien har nå også nådd frem til «innersia» av Lofoten, selv om tilgjengeligheten der er variabel. Godt torskefiske både i Lofoten og Vest-Finnmark førte til at det i uke 11 ble levert størst mengde torsk på ei uke så langt i år. Da det gjelder leveranser av sei og hyse fra kystflåten, tok fiskekjøperne Lofoten imot samlet størst mengde.

13. mar. 2023
Fisknytt uke 10

Det ble levert dobbelt så mye villfanget sjømat av kystflåten i uke 10 sammenlignet med uken før. Hele 12 millioner kilo fersk torsk til en verdi av 386 millioner kroner, som er det meste som er levert så langt i år, bidro sterkt til dette. For første gang i år ble det også levert størst kvantum torsk i området Lofoten. Vi kan dermed fastslå et skreien nå har nådd frem til sitt tradisjonsrike gytested ved kysten, etter å ha svømt mange tusen kilometer fra nord i Barentshavet.

06. mar. 2023
Fisknytt uke 9

Det urolige og svært skiftende været fortsatte også i uke 9 og hindret mange båter fra å fiske. Uværsvinteren har gjort sitt til at det er levert nesten 21 millioner kilo fersk torsk mindre enn på samme tid i fjor. Tradisjonelt sett er vi nå inne i den mest hektiske sesongen i fisket etter skrei, så tallene er noe oppsiktsvekkende.

27. feb. 2023
Fisknytt uke 8

Vi legger atter en uke bak oss med meget skiftende vær, som tidvis har hindret båtene fra å fiske. De dagene været spilte på lag, var det stor fiskeriaktivitet og trangt om plassen på fiskefeltene. I likhet med uka før var det her det ble levert mest torsk, i takt med skreiens vandringsmønster for å gyte. Sammenlignet med fjoråret er det levert et langt lavere kvantum torsk hittil i år, mye grunnet dårlig vær.

20. feb. 2023
Fisknytt uke 7

Da det verste uværet endelig ga seg forrige uke og båtene gjenopptok fisket, resulterte det i "den beste torskeuka" så langt i år med et levert kvantum på over 10 millioner kilo. Som mange ganger tidligere ser vi at en vinterstorm gjerne bringer skreien nærmere kysten - så også i år.