Aktuelt fra Norges Råfisklag

23. apr. 2024
Norges Råfisklags årsmøte 2024

Norges Råfisklag avholder det 86. ordinære årsmøtet 7.- 8. mai i Tromsø. Vi sender direkte og du kan se opptak fra årsmøtets begge dager på denne siden.

22. apr. 2024
Fisknytt uke 16

Det ble levert villfanget sjømat for 387 millioner kroner i forrige uke, hvilket er en liten nedgang fra uka før. Reduksjonen i leveranser er i takt med sesongen da mange kystfiskebåter nå har fisket sin tildelte torskekvote. At det fortsatt leveres mest torsk tyder på at flere fartøy har spart på kvota og/eller kommet sent i gang, noe som heller ikke er uvanlig. Nest etter torsk, leveres det størst kvantum av sei og deretter hyse.

19. apr. 2024
Vårens og sommerens nye minstepriser

Norges Råfisklag og fiskeindustrien forhandlet 18. april 2024 minstepriser for fisk gjeldende for vår- og sommersesongen.

17. apr. 2024
Råfisklagets bærekraftsrapport 2023

Fiskeriene har vært grunnlag for liv og bosetting langs kysten i århundrer. De har gitt oss tilgang på mat fra rene og næringsrike havområder, og er grunnlag for foredling og handel som skaper store verdier for Norge.

16. apr. 2024
Er du under 30 år og yrkesfisker? Bli med på Råfisklagets årsmøte!

Årsmøtet setter kursen for salgslagets arbeid framover, og er i tillegg en viktig, relevant og hyggelig møteplass for fiskere og næringsaktører.

15. apr. 2024
Fisknytt uke 15

Forrige uke ble det levert mindre kvantum av torsk, sei og hyse fra kystflåten sammenlignet med uka før. Det meste av torsken leveres i Finnmark med snurrevad og garn, men varierende vær kombinert med mye lodde og springer har lagt en demper på aktiviteten. Seifisket er mer spredt, fremdeles med en topp i leveranser i Lofoten. Omsetningen av sjøfryst råstoff økte sammenlignet med uka før, men her vil en økende andel etter hvert dreie seg om omsetning av reke, og mindre om fisk.

10. apr. 2024
Daniel fikk oppfylt drømmen - nå er han styrmann på fiskebåten han var lærling på!

Han har allerede styrt den 51 meter lange autolinebåten O. Husby på flere fisketurer mellom Barentshavet og Ålesund siden august i fjor, da han fikk innvilget styrmannssertifikat klasse 3. Daniel Magerøy er kun 22 år og har aldri vært i tvil om hva han ville bli.

08. apr. 2024
Fisknytt uke 14

I forrige uke ble det totalt sett levert mindre villfanget fisk og skalldyr sammenlignet med uka før, det gjelder også leveransene av fersk torsk. I takt med årstiden leveres det nå mest villfanget sjømat i Vest-Finnmark. Ut over det var det en økning i leveransene av fersk sei og hyse, i tillegg til sjøfryst råstoff.

04. apr. 2024
Fiskeridirektoratet ønsker å intervjue deg som jobber i fiskerinæringen

Målet er å øke kunnskapen om hvilke utfordringer fiskerinæringen står ovenfor når det gjelder å følge regelverket i praksis. Ved å delta bidrar du til direktoratets forbedring- og prioriteringsarbeid, og gir et godt grunnlag for en senere spørreundersøkelse til fiskerinæringen.

02. apr. 2024
Fisknytt uke 13

Påsken bød på gode værforhold og stort sett godt fiske for båtene som driftet forrige uke. Mange båter er allerede ferdig med torskekvota, og mange ble ferdig med kvota i løpet av uka. De fleste av kjøperne i Råfisklagets område har hatt åpent og kjøpt fisk i påsken, og det ble levert vel 8.000 tonn fersk torsk – noe som er godt brukbart kvotesituasjonen tatt i betraktning. Lofoten hadde størst aktivitet, med størst kvantum levert av både torsk, sei og hyse.

25. mar. 2024
Fisknytt uke 12

For tredje gang i år ble det levert mer enn 10 000 tonn torsk av kystfiskeflåten på en og samme uke. Over 10 700 av denne gytevandrende sesongsfisken ble fisket og levert i uke 12. Samtidig ble det levert mindre av både hyse og sei. Felles for alle tre artene var at mesteparten av det totale kvantumet ble levert i Lofoten. Havfiskefartøyene som har fanget snøkrabbe langt nord i Barentshavet avsluttet sitt fiske mandag forrige uke, da årets kvote var oppfisket.

22. mar. 2024
Se hvem som kjøper fisk i påsken

Påsken er mellom 28. mars - 1. april, og denne oversikten viser hvilke fiskekjøpere som har åpent og stengt for kjøp i påsken. Listen er søkbar, bruk gjerne søkefeltet. Sist oppdatert 22. mars 2024.

21. mar. 2024
Åpningstider og utbetalinger i påsken

Påsken 2024 står for tur og mange i fiskerinæringa holder hjulene i gang. Er du en av dem? Her finner du informasjon om Råfisklagets åpningstider og utbetalinger for påsken.

18. mar. 2024
Fisknytt uke 11

Skreien har nå nådd frem til Lofoten på sin gytevandring fra Barentshavet og ned til kysten, og for første gang i år ble det levert mer torsk enn andre arter til fiskemottakene i området. Skreifisket i Lofoten er best på yttersiden av øygruppa og langt til havs, over 12 nautiske mil fra land. Forklaringen ligger i at det i området er mye sild som skreien jakter og beiter på.

15. mar. 2024
Krav om meldingsnummer for havneanløpsmelding på seddel strammes nå inn!

Råfisklaget og Fiskeridirektoratet har sett at rapportering av RN-nummer for POR-melding (ERS nr.) på seddel har hatt en postitiv utvikling for fartøy på eller over 11 meter. Denne uken strammet Råfisklaget inn på sjekk av RN-nummer for POR-melding (ERS nr.) for fartøy mellom 10 og 11 meter og vi ser at også for denne delen av flåten at andelen med korrekt angitt RN-nummer blir stadig høyere.

13. mar. 2024
Nå blir skreien superkjendis i Spania!

- Me encanta el Skrei! 

11. mar. 2024
Fisknytt uke 10

Godt vær og god tilgjengelighet på torsk langs kysten, førte til at kystflåten i forrige uke leverte vel 12 700 tonn av denne sesongsdelikatessen til en verdi av 458 millioner kroner. Vi noterer oss dermed foreløpig toppuke i torskefisket så langt i år, og er spent på de påfølgende ukene som tradisjonelt sett er beste ukene i skreifisket. En aktiv kystfiskeflåte leverte også sei i tillegg til hele 1 600 tonn hyse, der vi må tilbake til uke 10 i 2021 for å finne tilsvarende kvantum.

04. mar. 2024
Fisknytt uke 9

Ruskete vær langs kysten hindret mange båter fra å fiske forrige uke, og det ble naturlig nok levert et lavere kvantum fisk og skalldyr sammenlignet med uka før - spesielt fra kystfiskeflåten. Det fiskes og leveres fortsatt mest torsk langs kysten fra Finnmark til Vesterålen, og mest sei i Lofoten. Havfiskeflåten leverte blant annet sei og snabeluer.