Aktuelt fra Norges Råfisklag

08. mai 2023
Råfisklagets bærekraftsrapport 2022

Fiskeriene har vært grunnlag for liv og bosetting langs kysten i århundrer. De har gitt oss tilgang på mat fra rene og næringsrike havområder, og er grunnlag for foredling og handel som skaper store verdier for Norge.

08. mai 2023
Fisknytt uke 18

Årets skreisesong er nå for alvor i sluttfasen og både båter og skrei har vendt "nesen" hjemover etter endt sesong. Spesielt markant er reduksjonen i leveransene av torsk i Troms og Vesterålen. Totalt ble det levert nesten 3000 tonn mindre fersk torsk i uke 18, sammenlignet med uken før. Ser man aktive fiskebåter så leverte 1418 båter fersk torsk i uke 17, mens tallet forrige uke var sunket til 934. 

07. mai 2023
Oldefaren var med på å stifte Norges Råfisklag. 85 år senere gjør Birger fiskernes hverdag lettere!

Oldefaren var en av pionerene som sikret fiskerne rettferdige vilkår. Nå fører oldebarnet Birger familiearven videre ved å utvikle tjenester i Råfisklaget som hjelper fiskerne i å høste bærekraftig.

02. mai 2023
Fisknytt uke 17

Det ble levert omtrent like mye fisk og skalldyr i Råfisklagets område i uke 17, som uken før. I takt med sesongen fiskes det mest torsk, sei og hyse i havområdene utenfor Finnmark. Utenfor Lofoten og sørover fanges det fortsatt en og annen torsk, men her har seien gradvis tatt over hovedandelen i fangstene.

27. apr. 2023
Utprøving av ferskfiskauksjon

Norges Råfisklag har lenge hatt et tilbud til havfiskeflåten om auksjon av sjøfryst fisk og skalldyr. Nå skal auksjon av ferske fangster testes ut, og vi ønsker kontakt med fiskere og fiskekjøpere som vil være med i utprøvingen.

24. apr. 2023
Fisknytt uke 16

Flere båter er nå ferdig med årets torskekvote, og en kraftig reduksjon av leveranser av fersk torsk fra kystflåten påvirket naturlig nok den totale omsetningsverdien i uke 16. Totalt ble det levert fisk og skalldyr for 365 millioner kroner, en reduksjon på 46 prosent fra uka før. I takt med årstiden og fiskens naturlige vandringsmønster, fiskes og leveres det mest i Finnmark og aktiviteten i Lofoten har avtatt.

20. apr. 2023
Streiken er avsluttet

Fra fredag 21. april gjenopptar våre ansatte som var i streik jobbene.

11. apr. 2023
Er du under 30 år og yrkesfisker? Bli med på Råfisklagets årsmøte!

Årsmøtet setter kursen for salgslagets arbeid framover, og er i tillegg en viktig, relevant og hyggelig møteplass for fiskere og næringsaktører.

11. apr. 2023
Fisknytt uke 14

Det har vært stor fiskeriaktivitet i påskeuka, der de fleste av kjøperne har holdt åpent. Store og små fiskebåter har levert vel 11.500 tonn fersk torsk, hvilket er mye til å være i påsken. Mye dårlig vær hittil i sesongen og skreiens sene ankomst er årsaken til dette. Størst kvantum var fisket og levert i Vest-Finnmark, tett fulgt av Lofoten. Det fiskes fortsatt godt med torsk på garn nær land langs yttersida av Lofoten, men her må man regne med at vi snart synger på siste vers av årets sesong.

06. apr. 2023
Gledelig gjensyn med Lofoten for skolebåten “Fru Inger”!

Etter tre års opphold på grunn av koronapandemien, fikk førsteårselevene ved Guri Kunna videregående skole endelig ta skolebåten “Fru Inger” på skreifiske i Lofoten. Vi har tatt en prat med en av elevene om bord, Mikkel Andersen som går Fiske- og fangst.

03. apr. 2023
Fisknytt uke 13

Over 2000 fiskebåter leverte forrige uke hele 19.000 tonn fersk fisk og skalldyr i Råfisklagets område, av dette er nesten 83 % torsk. Fiskeriaktiviteten etter skrei er fortsatt høy selv om det ble levert nesten 4000 tonn mindre torsk forrige uke, fremfor alt på grunn av dårlig vær der båtene ble hindret fra å fiske. Den største aktiviteten er i Lofoten og Vest-Finnmark, som den har vært hittil denne vintersesongen. Flere båter melder om at de har blitt ferdig med årets torskekvote før påska.

29. mar. 2023
Åpningstider og utbetalinger i påsken

Påsken 2023 står for tur og mange i fiskerinæringa holder hjulene i gang. Er du en av dem? Her finner du informasjon om Råfisklagets åpningstider og utbetalinger for påsken.

28. mar. 2023
Se hvem som kjøper fisk i påsken

Påsken er mellom 6.-10. april 2023. Denne oversikten er sist oppdatert 31. mars 2023.

27. mar. 2023
Fisknytt uke 12

Etter en rufsete vinter, slo både været og skreifisket til i forrige uke og fiskeflåten leverte hele 19.500 tonn torsk til en verdi av vel 600 millioner kroner. Fiskeriaktiviteten som førte til rekord for både kvantum og verdi, er størst på yttersiden av Lofoten og i Vest-Finnmark. Skreifisket, som nå er på sitt årlige toppnivå har en imponerende deltakelse både på hav og land. 

20. mar. 2023
Fisknytt uke 11

Skreien har nå også nådd frem til «innersia» av Lofoten, selv om tilgjengeligheten der er variabel. Godt torskefiske både i Lofoten og Vest-Finnmark førte til at det i uke 11 ble levert størst mengde torsk på ei uke så langt i år. Da det gjelder leveranser av sei og hyse fra kystflåten, tok fiskekjøperne Lofoten imot samlet størst mengde.

17. mar. 2023
Stor begeistring for skrei og Skreipatruljen i Spania

Første januar gikk startskuddet for å pakke kvalitetsmerket Skrei, og akkurat nå ligger båtene tett i tett på fiskefeltene for å bringe førsteklasses skrei inn til land. Forrige uke reiste Råfisklagets Skreipatrulje til Spania for å følge den unike ferske fisken ut i markedet.

13. mar. 2023
Fisknytt uke 10

Det ble levert dobbelt så mye villfanget sjømat av kystflåten i uke 10 sammenlignet med uken før. Hele 12 millioner kilo fersk torsk til en verdi av 386 millioner kroner, som er det meste som er levert så langt i år, bidro sterkt til dette. For første gang i år ble det også levert størst kvantum torsk i området Lofoten. Vi kan dermed fastslå et skreien nå har nådd frem til sitt tradisjonsrike gytested ved kysten, etter å ha svømt mange tusen kilometer fra nord i Barentshavet.

06. mar. 2023
Fisknytt uke 9

Det urolige og svært skiftende været fortsatte også i uke 9 og hindret mange båter fra å fiske. Uværsvinteren har gjort sitt til at det er levert nesten 21 millioner kilo fersk torsk mindre enn på samme tid i fjor. Tradisjonelt sett er vi nå inne i den mest hektiske sesongen i fisket etter skrei, så tallene er noe oppsiktsvekkende.