Aktuelt fra Norges Råfisklag

11. nov. 2021
Derfor er prisen på kongekrabbe historisk høy

Aldri før har fiskerne fått bedre betalt for kongekrabben enn nå i høst, og for første gang er kiloprisen på over 400 kroner. Det virker som at markedet ikke kan få nok av denne arktiske delikatessen. Men hva er egentlig årsaken til de høye prisene?

08. nov. 2021
Fisknytt uke 44

Havfiskeflåten har endelig funnet torsken, som tidligere i høst har vært vanskelig å finne på de vanlige fiskeplassene. Det resulterte i en tredobling i levert mengde sjøfryst fisk og en formidabel økning i salg med 80 millioner kroner, fra uka før. I takt med årstiden er det nå og fremover leveranser fra de større havfiskebåtene begynner å dominere.

01. nov. 2021
Fisknytt uke 43

Været spilte på lag forrige uke og ga kystflåten gode forhold for å fiske. Det førte til økte leveranser av blant annet sei, hyse, krabbe og kveite. I det kvoteregulerte området i fisket etter kongekrabbe, omtrent øst for Nordkapp, har mange båter nå fisket opp sin kongekrabbekvote. Suget i markedet etter denne delikatessen er fortsatt høy, hvilket fører med seg økte priser til fisker.

25. okt. 2021
Fisknytt uke 42

Selv om høststormene herjet langs kysten økte omsetningen av sjøfryst råstoff fra den havgående flåten sammenlignet med uka før. Kystflåten derimot fikk reduserte muligheter til å fiske, noe som naturlig nok førte til reduserte leveranser.

21. okt. 2021
Daniel Lauritzen er Årets kvalitetsfisker 2021

Årets kvalitetsfisker ble svært overrasket da han ankom fiskebruket på hjemplassen i Kjøllefjord. Reder og skipper Daniel Lauritzen på båten «Tinder» er kåret til Årets kvalitetsfisker for sitt arbeid med å levere fisk og kongekrabbe i verdensklasse.

18. okt. 2021
Fisknytt uke 41

Størst aktivitet i Finnmark, der det i hovedsak leveres torsk, hyse og sei som er fisket med line og snurrevad. Økning i garnfiske etter sei i Troms i takt med årstiden. En liten økning også i leveranser av sjøfryst råstoff, der fangstene domineres av torsk og sei.

11. okt. 2021
Fisknytt uke 40

Med et sjeldent solglimt dominerte dårlig vær forrige uke og førte til redusert aktivitet sammenlignet med ukene før. For kystflåten ga dette seg utslag i reduserte leveranser av alle artene som er beskrevet i rapporten. Det samme gjelder for leveranser av sjøfryst fisk.

04. okt. 2021
Fisknytt uke 39

Det meste av omsetningen forrige uke dreier seg om sjøfryst råstoff, der torsken, godt hjulpet av økt prisnivå, var størst i verdi. Seien var imidlertid størst i kvantum, både for fersk og fryst. Omsetningen av fersk torsk ble noe redusert fra uka før og skyldes reduksjon i trållandinger, men ellers var det fin øking for sei, hyse, kongekrabbe, taskekrabbe og kystreke.

27. sep. 2021
Fisknytt uke 38

Årets første høststorm førte til vanskelige driftsforhold for kystflåten midtveis forrige uke. I Finnmark dreier leveransene seg om torsk, sei, hyse og kongekrabbe. Lengre sør holder fangstene av taskekrabbe i Lofoten-Nordmøre seg godt, og for Trøndelag og Nordmøre er mange opptatt med leppefisk. Forrige uke var det en oppsving i omsetningen av sjøfryst råstoff, der nær 3.000 tonn reke stod for halvparten av verdien.

20. sep. 2021
Fisknytt uke 37

For andre uken på rad var omsetningen økende, og norske fartøy har nå passert omsetningstallene for fjoråret med god margin. Det var betydelig økning i omsetningen av sjøfryst sjømat, der seien troner på toppen som vanligvis besittes av torsken. Det var en nedgang i omsetningen av fersk sjømat, deriblant for torsk, sei, hyse og kongekrabbe. Nedgangen kan også tilskrives at 2. periode av direktefisket etter blåkveite stoppet forrige torsdag, 16. september.

16. sep. 2021
Høstens nye minstepriser

Norges Råfisklag og fiskeindustrien forhandlet 15. september 2021 minstepriser for fisk gjeldende for høstsesongen. Partene diskuterte fiskerikriminalitet i næringen i møtet og ønsker å signalisere til myndighetene at fysiske kontroller og tilstedeværelse ved landing av fangster må prioriteres framover.

13. sep. 2021
Fisknytt uke 36

Stabile værforhold forrige uke førte til økt aktivitet og økte leveranser av fisk og skalldyr fra kystflåten, spesielt i Finnmark. Siden det for tiden leveres lave kvantum av blåkveite, fortsetter den andre perioden av direktefisket også denne uka. Leveransene fra havflåten domineres av sjøfryst torsk, hyse og sei.

10. sep. 2021
Råfisklaget støtter deltagelse på strandryddedugnaden

Råfisklaget har gjennom mange år vært med i kampen mot søppel i havet, og FNs klimarapport som nylig ble publisert viser at klima og miljø bør stå enda høyere på agendaen. Derfor gir vi økonomisk støtte til å delta på Norges største ryddedugnad – Strandryddeuka.

06. sep. 2021
Fisknytt uke 35

Selv om aktiviteten i fiskeriene er lavere enn uka før, er den såpass høy at totalomsetningen for norske fartøy fortsetter å ta inn på fjoråret. Det er fremfor alt leveranser av sjøfryst fisk og skalldyr som er årsaken til at avstanden til fjoråret nå er redusert til 52 millioner kroner. Høstlig ruskevær la en demper på det mer kystnære fisket etter torsk, blåkveite, hyse, sei og kongekrabbe. Særlig blåkveitefisket ble rammet, og årets periodekvote har dermed enda til gode å bli oppfisket.

30. aug. 2021
Fisknytt uke 34

Leveransene av sjøfryst råstoff bidrar betydelig til ukeomsetningen forrige uke. Hele 143 av totalt 230 millioner kroner kommer fra omsetningen av sjøfryst råstoff. Leveransene av frosset reke er en betydelig bidragsyter med 89 millioner kroner av totalen. Dette bidrar til at omsetningen fra norske fartøy tar betydelig innpå fjorårets omsetning. Ellers økte leveransene av notsei til en nær dobling fra uka før, samt fine bidrag fra kongekrabbe, taskekrabbe, kystrekefangster og leppefisk i sør.

23. aug. 2021
Fisknytt uke 33

Etter tre uker på rad med økende omsetning var forrige uke den første med redusert omsetning. Omsetningstallene for ferskt råstoff viser at blåkveitefisket har roet seg betydelig ned sammenlignet med første uke av fisket, men det er fortsatt grei aktivitet. Det var også en reduksjon i fangstene av sei. Snurrevad overtar som største fangstredskap. For sjøfryst sjømat viser tallene også en liten nedgang fra uka før. Det var størst omsetning av torsk, etterfulgt av snabeluer.

16. aug. 2021
Fisknytt uke 32

Omsetningstallene økte for tredje uke på rad og passerte 200 mill kroner forrige uke. 2. periode av blåkveitefisket for kystflåten er godt i gang, og tallene viser god aktivitet. Notseien er en betydelig bidragsyter til aktiviteten i Vest-Finnmark og Troms, samtidig har kongekrabbe økning fra forrige uke og holder posisjonen med høyest omsetningsverdi i Øst-Finnmark. Omsetningen av sjøfryst sjømat har en tredobling av verdien fra uken før og er dermed en viktig bidragsyter til omsetningstallene.

09. aug. 2021
Fisknytt uke 31

Fiskeriene våkner til etter ferien, og omsetningen øker enda et hakk fra den foreløpige bunnoteringen i uke 29. Økningen kommer i hovedsak på fersk fisk. Langs kysten er det kongekrabbe som bidrar mest i Øst-Finnmark, tett fulgt av torsk. I Vest-Finnmark og Troms er det notseien som dominerer, og der har det vært en betydelig økning de siste to ukene. Lengre sør er det taskekrabbe, breiflabb og leppefisk som drar opp. På frossen fisk er det størst landinger av reke.