Aktuelt fra Norges Råfisklag

23. mar. 2022
Skreipatruljen er tilbake på kontroller i Europa etter pandemien

Etter to år med koronarestriksjoner er Råfisklagets Skreipatrulje nå tilbake på omlastingsterminaler i Europa for å sjekke kvalitetsmerket Skrei på vei til markedet. De første kontrollene er gjennomført og inntrykket er svært lovende.

21. mar. 2022
Fisknytt uke 11

Uken startet med fint vær og god tilgang på fisk langs kysten - spesielt strekningen fra Vest-Finnmark til sør i Lofoten. En skikkelig sørvest-kuling mot slutten av uken, førte til at de fleste fiskebåtene holdt seg trygt ved kai. Tradisjon tro er vinterfisket etter skrei nå inne i de mest aktive ukene, og spesielt Lofoten har besøk av mange fiskebåter fra ulike steder langs kysten, som er her for å fiske torsk. Alt i alt ble det levert nesten 16 millioner kilo fersk skrei i uke 11.

18. mar. 2022
Hva skal til for at skreien blir kvalitetsmerket?

Kvalitetsmerket Skrei er et varemerke som eksklusivt gis til skrei av ypperste kvalitet, men hva skal til for at skreien når opp til den gjeve klassifiseringen?

14. mar. 2022
Fisknytt uke 10

Forrige uke ble det levert hele 18 millioner kilo fersk skrei - det er den største mengden som er fisket og levert på en uke hittil i år. Nå er det fiskemottak i Lofoten som tar i mot den største mengden skrei. Det er helt i takt med skreiens vandring til de viktigste gytefeltene i samme område. Mye av skreien i Lofoten fiskes med redskapet garn, og egner seg godt til å henges på hjell for å bli til tørrfisk eller saltes og bli til klippfisk, grunnet sin jevne størrelse.

09. mar. 2022
Hva er egentlig forskjellen på torsk og skrei?

Du har sikkert hørt begrepene torsk og skrei om hverandre, og kanskje lurt «hva er greia?». Kort fortalt er all skrei torsk, men ikke all torsk er skrei. La oss forklare forskjellene på en forenklet måte.

07. mar. 2022
Fisknytt uke 9

De første skreistimene har nå nådd frem til Lofoten, men ustabilt vær og flekkvis tilgjengelighet av fisk førte til at fangstmengden for fiskebåtene varierte i løpet av uka. For tredje uka på rad ble det i Råfisklagets område levert nær 10 millioner kilo torsk. Største andelen i Vesterålen, og for første gang i år, omtrent like mye i Lofoten som i Troms - som er helt i takt med skreiens vandring mot de viktigste gytefeltene i Lofoten.

28. feb. 2022
Fisknytt uke 8

Det var et yrende liv under og over havoverflaten utenfor Vesterålen i begynnelsen av forrige uke, med skrei, hval, måse og fiskere! Uværet rullet inn over kysten på torsdagen, og med orkan i kastene i helgen, holdt store deler av fiskeflåten seg trygt ved kai. Godt fiske tidlig i uka førte til at fiskeflåten likevel rakk å levere over 10 millioner kilo skrei - kun 1 million kilo mindre enn uka før.

21. feb. 2022
Fisknytt uke 7

Gunstige værforhold og god tilgang på fisk førte til at fiskeflåten leverte over 11 millioner kilo skrei i forrige uke. Det er den største mengden skrei som er levert på ei uke hittil i år. Nesten halvparten av skreien ble fanget av snurrevadflåten i områdene utenfor Troms og Vesterålen.

15. feb. 2022
Har du fått riktig torskekvote?

Overføring av restkvoter av torsk fra 2021 til 2022 er nå ferdig og vi ber fiskerne om å sjekke at den er riktig.

14. feb. 2022
Leveranseopplysninger inneholder nå opplysninger på fiskemottak

Råfisklaget er opptatt av et velfungerende marked, der like konkurransevilkår gjelder. De åpne leveranseopplysningene på våre nettsider bidrar til dette.

14. feb. 2022
Fisknytt uke 6

Kystflåten leverte nesten 10 millioner kilo skrei forrige uke, hvilket er den største mengden på ei uke hittil i år. Stadig økte mengder av denne atletiske fisken når kysten av Nord-Norge på sin vandring mot gytefeltene i Lofoten. I forrige uke hadde den på alvor nådd frem til Vesterålen og førte til økte leveranser fra et større antall båter, spesielt på Andenes og Myre.

09. feb. 2022
Danske myndigheter utvider kravet om Prior Notification til fartøy som anløper havn uten fisk om bord

Fra 24. januar 2022 må fartøy som anløper dansk havn, med eller uten fisk, sende Prior Notification fire timer før anløp havn.

07. feb. 2022
Fisknytt uke 5

Kystflåten fikk noen gode fiskedager forrige uke, og leverte økte mengder fisk og skalldyr - spesielt skrei og kongekrabbe. Hovedaktiviteten i skreifisket har flyttet seg fra Finnmark og sørover til Troms og Vesterålen - i takt med skreiens vandring mot gytefeltene i Lofoten.

31. jan. 2022
Fisknytt uke 4

Mot slutten av forrige uke løyet været og kystflåten fikk endelig bedre forhold for å fiske skrei. Det førte blant annet til at det for første gang i år ble levert over 5000 tonn fersk torsk på én uke - hvilket er mer enn dobbelt så mye som uken før. Hittil i år har det meste av torsken blitt levert i Finnmark, men nå ser vi at det leveres mye også i Troms og Vesterålen.

27. jan. 2022
Årsoppgave for fiskere 2021 er klar 29. januar!

Årsoppgaven er klar lørdag 29. januar og sendes ut umiddelbart. Vi minner om at du kan finne årsoppgaven inne på Mine Sider under «Dokumenter». Den kommer i et nytt og bedre format, som gir deg mulighet til å vise omsetning for et spesifikt fartøy, eller totalomsetning for bedriften for angitt periode.

26. jan. 2022
Sjøfryst fisk er mer populært enn noen gang

På Råfisklagets nettauksjon ble det i perioden september 2021 til januar 2022 solgt mer enn dobbelt så mye sjøfryst fisk som foregående år. En av årsakene er at kjøperne har sikret seg råstoff for å lage klippfisk - den populære bacalaoen i Portugal og Brasil.

24. jan. 2022
Fisknytt uke 3

Fisket etter kongekrabbe har kommet godt i gang i nord, og til nå i år er det levert nesten 242.000 kilo for nesten 97 millioner kroner. Fisket etter denne delikatessen er regulert med en fast kvote per fartøy i området fra Nordkapp til russegrensa i øst, for å opprettholde et langsiktig kommersielt fiskeri. Det er nå og utover vinteren at den norske kongekrabben har størst kjøttfylde og er på sitt beste.

17. jan. 2022
Fisknytt uke 2

Ekstremværet Gyda satte sitt preg på aktiviteten langs kysten fra onsdag til fredag i forrige uke, spesielt i området fra Møre til Helgeland. Ikke fullt så kraftig vind og nedbør lenger nord, men likevel nok til å redusere leveransene de nevnte dagene til et minimum. Dermed ble det reduserte leveranser av sei sammenlignet med uke 1, stabilt for torsken, litt opp på hysa og fin øking i leveranser av kongekrabbe. Betydelig reduksjon i omsetningen av fryst råstoff sammenlignet med rekordnivået vi har hatt mot slutten av fjoråret og første uka av 2022.