Vi tilbyr undervisning om kvalitetshåndtering av villfanget sjømat til videregående skoler og opplæringskontor

Kvalitetsfremmende tiltak i villfisknæringen er en viktig del av Norges Råfisklags oppgaver, og vi har fagpersoner som jobber med blant annet kvalitetskontroll på villfanget fisk og skalldyr.

Kurs for elever ved Senja VGS/Gibostad høsten 2023

11. jun. 2024 - Lisbeth Nikolaisen Drotz


Siden 2021 har Norges Råfisklag tilbudt undervisning i kvalitetshåndtering av sjømat til videregående skoler i Råfisklagets område. På tre år har interessen økt:

- Det startet med en skole, og i fjor var vi på hele seks videregående skoler, sier kursansvarlig Jonette Braathen. Nå mangler vi kun to skoler i fra Finnmark til Nordmøre!

Braathen jobber til daglig som kvalitetskontrollør av fisk og skalldyr og merker en økt oppmerksomhet rundt kvalitet blant næringsaktørene, også på skolene. Det synes hun er gledelig og ikke minst viktig i en tid når kvotene går ned og hele verdikjeden må jobbe for å få økt verdi av hvert kilo råstoff.

Kvalitetsfremmende tiltak i villfisknæringen er en viktig del av Råfisklagets oppgaver, og vi har fagpersoner som jobber med kvalitet på villfanget fisk og skalldyr.

Siden 2015 har Råfisklaget, på oppdrag fra myndighetene, gjennomført et lovpålagt kvalitetstilsyn. Det gjøres gjennom samtale og veiledning på kaikanten, med både fiskere og fiskekjøpere. Gjennom tilsynet kontrolleres og dokumenteres det hvordan fiskebåten er rigget for å ivareta fangsten, samt hvordan fangsten er behandlet og kjølt. 

Råfisklaget ønsker å gi fremtidens fiskere kunnskap og holdninger som kan bidra til at norsk sjømat kan konkurrere i det øverste sjiktet kvalitetsmessig. Vi tilbyr kurs til alle videregående skoler som har blå linje med fiske og fangst og opplæringskontor med lærlinger, foreløpig kun i Råfisklagets område. 

- Vi sikter oss inn på høstsemesteret ettersom vinter og vår går til ordinære kontrolloppgaver i forbindelse med blant annet skreisesongen, sier kursansvarlig Jonette Braathen.

Braathen er en av kontrollørene i Råfisklaget med kompetanse og erfaring på kvalitet, og det er hun som har utarbeidet undervisningsopplegget for elever på blå linje.  

Kvalitetskurset varer i om lag 2 klokketimer og inneholder: 

  • Fiskens fysiologi, samt litt om mikrobiologi og bakterier.
  • Fangstbehandling; bløgging, sløying, kjøling og oppbevaring.
  • Rutiner om bord i båt; renhold og opplæring.
  • Økonomi og kvalitet i videre produksjon av fisk og skalldyr.
  • Markedet for ulike kvaliteter.
  • Bærekraft i fiskeriene; økologisk, sosial og økonomisk.
  • Råfisklagets rolle når villfanget sjømat leveres av fisker og selges til kjøper (førstehåndsomsetningen). 

Selv om kurset er tilpasset både undervisningsplaner og det som er viktig å kunne om kvalitet når elevene selv skal begynne sin yrkeskarriere i villfisknæringen, kan det justeres med spesielle behov eller ønsker. Jonette håper alle skolene biter på tilbudet:

- Send meg en e-post med litt informasjon om hvem dere er og når det kan være aktuelt så tar jeg kontakt, avslutter hun. 

Ønsker din skole kvalitetskurs? Send bestillingen til: jonette.braathen@rafisklaget.no 

Les om elev og lærling Simens opplevelse av kurset i denne artikkelen 

Kort om Norges Råfisklag: 

Norges Råfisklag er et fiskesalgslag som tar hånd om viktige nasjonale oppgaver innen omsetning og bærekraftig høsting av Norges ville fiskebestander. Salgslaget er organisert som et samvirke som er eid av fiskerne. Vi legger til rette for at fiskerne får levert og solgt fangsten sin, samt garanterer at fiskerne får betalt. Å sikre fiskerne og kystsamfunnene stabilitet, forutsigbarhet og trygghet er et samfunnsansvar Råfisklaget tar på alvor.  

I 2023 ble det levert og solgt 1,15 millioner tonn villfanget sjømat for 17,8 milliarder kroner gjennom salgslaget. Parallelt med dette jobbes det med sporing og ressurskontroll for at vi skal ha trygg mat og god forvaltning av havets ressurser. 

Råfisklagets område strekker seg fra Finnmark til Nordmøre. Vi har hovedkontor i Tromsø og regionskontor i Svolvær og Kristiansund. All villfanget sjømat som leveres i vårt område, selges gjennom oss. Noen av våre viktigste og verdifulle arter er torsk, sei, hyse og reker, men vi håndterer til sammen over 90 ulike viltlevende marine arter – alt fra hval til tang og tare.