Økonomi

Forklaring til trekk på fiskers avregning
Råfisklaget foretar trekk i oppgjør for egen avgift og offentlige avgifter. Her forklarer vi de forskjellige trekkene.
02.01.2023
Hva er en sluttseddel?
Den norske sluttseddelen for omsatt villfisk er unik i verdenssammenheng. Når man høster av en felles ressurs er dokumentasjon for mengde fangstet og verdi av omsetning av avgjørende betydning for å ha kontroll over bestandens tilstand og opprettholde en hvit økonomi. Norge er det eneste landet som har begge disse verdiene på en og samme kvittering.
29.07.2022
Samfiskeordningen og leiefartøyordningen
Ved samfiskeavtale og leiefartøyavtale vil alltid eier av kvotefartøyet motta avregninger og oppgjør fra Norges Råfisklag.
21.10.2022