Skjema

Avtale om oppgjør
21.10.2022
Avtale om trekk i oppgjør
Fisker og leverandør kan bli enige om at en andel av fangstoppgjøret fra Råfisklaget skal gå direkte til leverandør.
14.09.2022
Bestilling av tineprøve fisk og skalldyr
Her kan du bestille prøvetaking av industrireker, skallreker eller fisk. Endelig pris avhenger av produkt og prøvekvantum.
08.07.2022
Bestillingsskjema for hummermerke
27.09.2022
Endring av kontonummer
Vi må ha et signert dokument for å endre kontonummer for utbetalinger fra Råfisklaget.
14.09.2022
Invitasjon til gjester på årsmøtet 2023 (2)
Du som har mottatt invitasjon, bes svare i skjemaet nedenfor
03.02.2023
Invitasjon til gjester på årsmøtet 2023.
Du som har fått invitasjon til årsmøtet bes om å svare i skjemaet nedenfor.
14.03.2023
Oppgjørsavtale ansatt fisker
Reder kan avtale akontoutbetaling til ansatt fisker.
21.10.2022