Skjema

Avtale om oppgjør som signeres med BankID
21.05.2023
Avtale om trekk i oppgjør
Fisker og leverandør kan bli enige om at en andel av fangstoppgjøret fra Råfisklaget skal gå direkte til leverandør.
14.09.2022
Bestilling av tineprøve fisk og skalldyr
Her kan du bestille prøvetaking av industrireker, skallreker eller fisk. Endelig pris avhenger av produkt og prøvekvantum.
08.07.2022
Bestillingsskjema for hummermerke
27.09.2022
Endring av kontonummer
Vi må ha et signert dokument for å endre kontonummer for utbetalinger fra Råfisklaget.
14.09.2022
Nominasjonsskjema årets kvalitetsfisker
Det vil ta omtrent 4 minutter å fullføre nominasjonen. Fisker(ne) du nominerer må levere villfanget sjømat i Norges Råfisklags område, fra Finnmark til Nordmøre. Det er ingen restriksjoner i henhold til størrelse på båt, redskapstype, fiskeri eller art. Takk for at du bidrar til en av årets viktigste nominasjoner!
04.05.2023
Oppgjørsavtale ansatt fisker
Reder kan avtale akontoutbetaling til ansatt fisker.
21.10.2022
Søk om støtte til mottaks- og servicestasjoner
Støttefondet for mottaks- og servicestasjoner har til formål å yte tilskudd som bidrar til å styrke rammebetingelsene for fiskerinæringen.
03.03.2022