Nå kan du registrere deg og endre kontonummer hos Råfisklaget med BankID

I disse dager har Norges Råfisklag tatt i bruk BankID som signeringstjeneste. I første omgang er det fiskere som har "Min side", som nå kan endre kontonummer selv. I tillegg kan fiskere som for første gang registrerer seg og sitt kontonummer i Råfisklaget, gjøre det ved å identifisere seg med BankID.

07. jun. 2023 - Lisbeth Nikolaisen Drotz


- Digital signatur med BankID er tilnærmet umulig å forfalske, takket være kraftig og avansert kryptografi, sier prosjektansvarlig i Norges Råfisklag, Kristoffer Kilvær. Det er det høye sikkerhetsnivået tjenesten innehar, som er hovedgrunnen til hvorfor vi nå tar i bruk tjenesten til registrering og endring av bankkontonummer. 

Tidligere måtte all registrering og endring av kontonummer fylles ut i et eget papirskjema og sendes i posten til Råfisklaget, grunnet kravet om signatur. Opplysningene ble deretter manuelt registrert i Råfisklagets ulike interne register. Når fiskerne selv fyller ut og verifiserer opplysningene minimeres risikoen for feilregistrering.  

- Nå registreres endringene umiddelbart, og er du ny fisker får du automatisk brukerprofil på "Min side" der du senere kan endre kontonummer ved behov, sier Kilvær.  

Men ingen regel uten unntak. Fortsatt må personer uten BankID, slik som mindreårige og personer uten norsk personnummer, bruke papirskjema ved førstegangsregistrering i Råfisklaget. De fleste banker tilbyr BankID til ungdom fra 13-års alderen, og vi anbefaler å undersøke dette med sin egen bank.  

- Norges kanskje tøffeste sommerjobb, ungdomsfiske, begynner 12. juni, og da kan det være lurt å ha sjekket med banken om du kan benytte BankID før du som fersk ungdomsfisker skal registrere deg hos oss, oppfordrer Kilvær.  

Slik fungerer det

Førstegangsregistrering (nye fiskere, ungdomsfiske, tungeskjærere) 

 1. Fyll ut dette nettskjemaet.
 2. Skjema er koblet til informasjon i offentlige registre og forslag på hvem som skal signere baseres på informasjon derfra.
 3. Velg hvem som skal signere.
 4. Fyll inn epostadresser til de som skal signere.
 5. Send inn skjema.
 6. Er innsending vellykket mottar du et ordrenummer (bekreftelse) som vises direkte på skjermen, og på e-post.
 7. Personer som skal signere mottar e-post med signeringslink 
 8. Klikk på mottatt link for å signere – sjekk først at alle opplysninger stemmer!
 9. Når personen(e) har signert registreres alle opplysningene i Råfisklagets register og brukerprofil på Min side opprettes. 

Endre kontonummer (fiskere/brukere på "Min side") 

 1. Logg inn på Min side på www.rafisklaget.no
 2. Velg "meny" og "administrer enhet".
 3. Velg "endre" ved siden av kontonummeret du ønsker å endre. 
 4. Fyll inn nytt kontonummer og velg om kontoen er knyttet til Råfisklagskortet eller ikke. 
 5. Velg "signatarer". Skjema er koblet til informasjon i Brønnøysundregistrene og foreslår hvem som kan signere, basert på informasjon derfra.
 6. Fyll inn e-postadresse for den/de som skal signere.
 7. Send skjema til signering.
 8. Er innsending vellykket mottar du et ordrenummer (bekreftelse) som vises direkte på skjermen, og på e-post.
 9. Personer som skal signere mottar e-post med signeringslink.
 10. Signatarene kopierer eller åpner linken som de mottar på e-post.
 11. Signatarene sjekker at nytt kontonummer stemmer og signerer skjema.
 12. Du vil motta bekreftelse per e-post når endringen er registrert. 

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, tel. 77 66 01 00. 

Fagpersonene som har jobbet med den nye løsningen er spredd over Råfisklagets kontorer i Kristiansund, Svolvær og Tromsø. Alle jobber med økonomitjenester til fisker og fiskekjøper, med litt ulike spesialfelt. Gruppa består av Kristoffer Kilvær, Ina Kjøl, Martine Cesilie Dahl, Aina Johansen, Jørgen Næss, Stein-Arne Mortensen, Benedicte Nielsen og Liv Inger Abrahamsen.