Norges Råfisklags årsmøte 2023

Norges Råfisklag avholder det 85. ordinære årsmøtet 9.-10. mai i Tromsø. Du kan se opptak fra årsmøtet på denne siden.

09. mai 2023 - Lisbeth Nikolaisen Drotz


Årsmøtet i Norges Råfisklag avholdes i år på Radison Blu hotell i Tromsø tirsdag 9. og onsdag 10. mai. Se opptak fra årsmøtets to dager lenger ned i saken.

Program tirsdag 9. mai:

10:00 Konstituering og åpningstale ved styreleder Rolf Guttorm Kristoffersen

11:00 «Markedenes krav til dokumentasjon av bærekraft – hvordan ligger fiskerinæringen an?»  

  • Innledning ved adm. direktør Svein Ove Haugland, Norges Råfisklag.
  • Innledning ved fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran 
  • Innledning ved adm. direktør Christian Chramer, Norges sjømatråd
  • Innledning ved professor Roger Larsen, UiT Norges arktiske universitet
  • Innledning ved seniorforsker Geir Sogn-Grundvåg, Nofima
  • Innledning ved forsker Audun Iversen, Nofima

12:00 Lunsj  

13:00 Fortsettelse: «Markedenes krav til dokumentasjon av bærekraft – hvordan ligger fiskerinæringen an?»   

14:30 Virksomhetsrapport 2022. Pris og markedssituasjonen 2023  

  • Innledning ved avd. direktør Charles Aas    

15:30 Styrets beretning 2022 og kontrollkomiteens årsmelding 2022 

Program onsdag. 10. mai:

09:00 Regnskap m/ revisjonsberetning  

  • Innledning ved økonomidirektør Tommy Nygård  

09:30 Vedtektsendring: Endring av lagsavgiften

  • Innledning ved økonomidirektør Tommy Nygård 

10:00 Endring av vedtektene som følge av sammenslåing av eierorganisasjoner   

10:30 Godtgjørelse revisor   

10:45 Pause   

11:00 Valg av revisor   

11:15 Godtgjørelse tillitsvalgte    

11:30 Valg av styre og kontrollkomité  

12:00 Avslutning og lunsj

Opptak fra Årsmøtet dag 1