Råfisklagets kvalitetstilsyn ble med Sjømatrådet på kick-off for bærekraftskampanje i England

Ifølge beregninger utført av FN trenger verden å produsere 70 prosent mer mat for å mette jordens befolkning innen 2050, og en bærekraftig høsting av sjømat kan spille en stor rolle for å dekke behovet. Dette er bakgrunnen for den månedslange kampanjen «Sea Change», som Norges sjømatråd står bak i byen Letchworth i England. Letchworth var Englands første «grønne by» der befolkningen har stort fokus på blant annet miljøvennlig mat og fornybare ressurser.

Foto: Ross Allen, Norges sjømatråd

16. jun. 2022 - Lisbeth Nikolaisen Drotz


- Som en del av kampanjen, som skal posisjonere Norge som en ansvarlig sjømatnasjon og mat fra havet sin viktige rolle i et fremtidig miljøvennlig kosthold, var Råfisklaget invitert for å i praksis vise frem og fortelle om hvordan Råfisklagets ressurs- og kvalitetsarbeid bidrar i den bærekraftige forvaltningen av norsk villfanget sjømat, sier markedssjef i Norges Råfisklag Synne Guldbrandsen.

Slagordet for kampanjen, «Blue is the new green», viser til at forbrukere som ønsker å spise grønn og miljøvennlig mat mer enn gjerne kan velge bærekraftig mat fra havet.  

Råfisklaget deltok med egen stand og demonstrerte gjennom dialog med publikum hvilke punkter på fisken som sjekkes under et kvalitetstilsyn.

- De samme punktene kan sjekkes ved kjøp av fersk fisk i butikk, og det var mange besøkende som hadde spørsmål knyttet til dette, forteller kvalitetskontrollør i Norges Råfisklag Jonette Braathen.

Slik sjekker du enkelt kvaliteten på fisk - se plansjene som ble brukt under

 • Klare øyne (fisk med hodet på)
 • Frisk rød farge på gjellene (fisk med hodet på)
 • Glinsende skinn, dette er fiskens naturlige beskyttelse mot ytre urenheter
 • Fast fiskekjøtt (ikke mykt, spaltet eller bløtt)
 • Uten sårskader
 • Hvite nakker (fisk uten hode)
 • Snittet i buken skal ikke ha blottlagt fiskekjøttet
 • Ingen rester etter innmat/slo
 • Utblødd, uten blodrester i årer eller fiskekjøtt
 • Frisk lukt

Med spesialtrykt vest for anledningen, demonstrerte Braathen hvordan et kvalitetstilsyn utføres og hva som sjekkes på fisken. Kontrollen ble utført på Sjømatrådets «Mr Cod», som for anledningen var gestaltet av Råfisklagets Audun Reiertsen. Dette vakte en viss munter stemning blant publikum, som fikk et godt innblikk i «ti-punkt-sjekken» som Mr. Cod gikk igjennom.

Publikum fikk også innsikt i hvordan Råfisklaget i nært samarbeid med øvrige myndigheter har en viktig rolle i å sikre kvote-, ressurs og kvalitetskontroll. Ved hjelp av digitale systemer registreres ressursuttak og gir sporbar dokumentasjon av fiskeriene, og gjennom fysisk tilstedeværelse og kvalitetstilsyn på kaia jobber Råfisklaget for økt kvalitetsfokus og bevissthet hos fiskere og fiskekjøpere.

- Dette bidrar helt konkret til økt bærekraft gjennom kontroll på ressursuttak av fornybare ressurser fra havet, bedre kvalitet på råvaren og dermed redusert matsvinn, avslutter Braathen.

Bilde: Råfisklagets representanter på "Sea Change" (fra venstre) Synne Guldbrandsen, Audun Reiertsen og Jonette Braathen.

Råfisklagets viktigste budskap til publikum i Letchworth:

 1. Vi forklarte god kvalitet på fisk på «forbrukerspråk»:
  Fisk av god kvalitet er fisk som er trygg å spise. Den skal lukte og smake slik du forventer at den skal. Fersk fisk skal lukte friskt og være blank i skinnet, ha klare øyne og gjellene skal ha en frisk rosa/rød farge (dersom hodet er på). Den skal være godt nedkjølt – ned mot 0 grader. Filét skal ha den fargen som er riktig for arten – torsk og hyse skal være hvit på samme måte som laks skal være rosa.

 2. Hva Råfisklagets «quality fish police» ser etter på et kvalitetstilsyn, helt konkret og hvorfor:
  Vi ser etter de samme tingene som nevnt over. I tillegg ser vi etter klemskader fra redskap eller håndtering underveis. Vi kontrollerer temperaturen i fiskekjøttet og der fisken ligger iset i kasser sjekker vi at det nok is igjen til å holde kjølingen hele veien frem til butikk.

 3. Hva kan være viktige tiltak for fisker og anlegg for å oppnå bedre kvalitet og dermed mindre matsvinn:
  De aller viktigste tiltakene er hurtig nedkjøling og at fisken holdes kald gjennom hele produksjonen/pakkingen. En fisk som umiddelbart etter opptak fra havet kjøles ned mot 0 grader har en holdbarhet på 14 dager ifølge forskning fra Nofima, Sintef og FHF - det er iskalde fakta. I tillegg må fisken bløgges og blø ut i vann slik at mest mulig av blodet renner ut. Dessuten må fisken håndteres pent. De fleste hvitfiskene tåler ikke slag og hardhendt behandling hvis kvaliteten skal bevares slik at mest mulig av den kan benyttes til menneskemat.

Bilde: Råfisklagets Audun Reiertsen iført kampanjens t-skjorte forklarer hvorfor norsk villfanget sjømat er miljøvennlig og holder god kvalitet. Fotograf Ross Allen, Norges sjømatråd.

Faktaboks:

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som sammen med den norske sjømatnæringen øker verdien av norsk sjømat verden over. Slik fremhever de bærekraftig norsk sjømat i utlandet:

Six reasons Norwegian seafood is sustainable

 • Healthy stocks: All of Norway’s main seafood exports come from fish stocks considered viable by the independent International Council for the Exploration of the Sea (ICES).
 • Research and statistics: Regulators, industry and science work together to make decisions based on the best available data at all times.
 • Protected by law: The sustainability of Norwegian fisheries is protected by law.
 • Selective equipment: Rules are in place to ban certain fishing practises and equipment to reduce the catch of undersized and unwanted fish, and to preserve quality.
 • No throwing back: Norway banned discards in 1987, more than 30 years before its EU counterparts.
 • Control: The Norwegian Coast Guard spends around 70% of its resources making sure fishing activities are in-line with regulation.

Les mer om kampanjen «Sea Change» i Letchworth her.

Bilde over og under: Råfisklagets stand var godt besøkt av publikum som blant annet var interessert i å vite mer om hvordan kvalitet kan være med på å redusere matsvinn. Fotograf Ross Allen, Norges sjømatråd.

Bilde under: Kampanjen "Sea Change" foregår en hel måned og har aktiviteter for alle aldre. Fotograf Ross Allen, Norges sjømatråd.