Er du under 30 år og yrkesfisker? Bli med på Råfisklagets årsmøte!

Årsmøtet setter kursen for salgslagets arbeid framover, og er i tillegg en viktig, relevant og hyggelig møteplass for fiskere og næringsaktører.

Foto: Norges Råfisklag

11. apr. 2023 - Lisbeth Nikolaisen Drotz


***Fristen for å melde seg er gått ut***

Råfisklaget er opptatt av å slippe unge mennesker til der beslutningene skal tas, og inviterer også i år unge fiskere til å delta på årsmøtet. Vi spanderer reise, hotell og opphold på noen heldige. Er du interessert og ønsker å være med, meld deg på innen 18. april. De som blir trukket ut kontaktes direkte. 

PROGRAM

  • Mandag 8. mai: Oppmøte på Råfisklagets kontor i 4. etasje på Kystens Hus etter kl. 15:00 (nærmere tidspunkt kommer). Vi presenterer hva Råfisklaget er og hva vi gjør. Lett servering. Varighet: 1-2 timer.
  • Tirsdag 9. Mai: Årsmøte 1. dag og middag på kvelden, Radisson Blu. Fra kl. 10.00-17.00, middag fra kl. 19.00-23:00.
  • Onsdag 10. Mai. Årsmøte 2. dag, Radisson Blu. Fra kl. 09:00-15:00. 


ÅRSMØTET

Radisson Blu Tromsø, 9.-10. mai 2023.

Saksliste:

1. Konstituering
2. «Markedenes krav til dokumentasjon av bærekraft – hvordan ligger fiskerinæringen an?» Innledning ved fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran, adm. direktør Svein Ove Haugland, adm. direktør Christian Chramer, professor Roger Larsen, seniorforsker Geir Sogn-Grundvåg og forsker Audun Iversen. 
3. Virksomhetsrapport 2022. Pris og markedssituasjon 2023. Innledning ved avd. dir Charles Aas
4. Styrets beretning og kontrollkomiteens årsmelding 2022
5. Regnskap m/ revisjonsberetning. Innledning ved øk. dir Tommy Nygård
6. Endring av lagsavgiften. Innledning ved øk. dir Tommy Nygård
7. Endring av vedtektene som følge av sammenslåing av eierorganisasjoner.
8. Godtgjørelse revisor
9. Valg av revisor
10. Godtgjørelse tillitsvalgte
11. Valg av styret og kontrollkomite

Ved spørsmål, send e-post til Lisbeth eller Amalie, lisbeth.drotz@rafisklaget.no amalie.oda.harland@rafisklaget.no