Regelverk - 10/2024

Prøveordning - Nye vektklasser for småhyse gjeldende f.o.m. 03. Juni 2024 og inntil videre

Regelverk 10/2024
Gyldig fra 03.06.2024 |
Gyldig til Inntil videre

Etter henvendelse fra landindustrien som viser til manglende lønnsomhet i mottak og produksjon av småhyse under 700 gram sløyd med hode, har Norges Råfisklag i samråd med Sjømat Norge og Sjømatbedriftene vedtatt i en midlertidig prøveperiode å innføre en egen vektgrense og minstepris for hyse mindre enn nevnte størrelse.

Oppdeling av minste vektklasse vil også gi bedre statistikk av størrelsesfordelingen av hyse i en situasjon med utfordrende størrelsessammensetning av hyse i fangstene.

Minsteprisen for ny vektklasse småhyse settes som en fast minstepris, gjeldende fra mandag 3. juni 2024 og inntil videre. Prøveordningen vil bli evaluert i prisforhandling 11. september 2024.

Følgende størrelsesklasser og minstepriser gjelder for fersklevert hyse i perioden:

Leveringstilstand Størrelse Minstepris (kr/kg)
Rund

-0,8 kg
0,8 - 1,1 kg
1,1+ kg

3,51
Dynamisk
Dynamisk

Sløyd med hode

-0,7 kg
0,7 - 0,98 kg
0,98+ kg

4,00
Dynamisk
Dynamisk

Sløyd uten hode

-0,57 kg
0,57 - 0,8 kg
0,8+ kg

4,91
Dynamisk
Dynamisk

 

Nye vektklasser vil være klar for bruk innen dato for iverksetting.

Norges Råfisklag
Audun Reiertsen
Audun Reiertsen
Norges Råfisklag