Regelverk - 11/2024

Nye satser for lagsavgift

Regelverk 11/2024
Erstatter: 19/2023 |
Gyldig fra 01.07.2024 |
Gyldig til Inntil videre

Årsmøtet i Norges Råfisklag sa vedtok 7.mai 2024 å sette ned satsen for lagsavgift. Avgiften blir som følger:

Avgift - sats Beregnet av samlet salgssum for viltlevende marine ressurser:
0,59%

Ferske produkter

0,45%

Ombordfryste produkter, sjøltilvirkede produkter, ombordfryste rå produkter for produksjon på land, fryste produkter pakket for konsum, halvfabrikata for videreforedling i land og ferske kokte reker for konsum

0,18%

Ombordtilvirket fryst fiskefilet og farse, ombordtilvirkede fryste produkter av småkval i forbrukerpakninger på inntil 1/2 kg og skalldyr i forbrukerpakninger på inntil 1 kg, renpillet muskel/rogn av bløtdyr, ombordpillede reker, samt for ombordfryste seksjoner av snøkrabbe og kongekrabbe

 

Endringen gjelder fra og med 1.juli 2024.

Ombordtilvirket mel/olje og ensilasje følger samme avgiftssats som ombordtilvirket fryst fiskefilet og farse med 0,18 %.

Norges Råfisklag
Tommy Nygård
Økonomidirektør
Siv Hansen
Norges Råfisklag