Regelverk - 12/2024

Minstepriser for sjøltilvirket tørrfisk

Regelverk 12/2024
Gyldig fra 01.07.2024 |
Gyldig til Inntil videre

Følgende minstepriser gjelder for sjøltilvirket tørrfisk som omsettes fra og med 1. juli 2024 og inntil videre (minstepriser er oppgitt i kroner pr. tørrfiskkg):

Fiskeslag/sortering Minstepris
(kr/kg) 
Torsk, rund, a-kvalitet over 600 gram 210,-
Torsk, rund, a-kvalitet 400-600 gram 180,-
Torsk, rund, a-kvalitet 200-400 gram 160,-
   
Andre sorteringer  
Torsk, splitt (a-kvalitet) 210,-
Torsk, splitt b-kvalitet 60,-
Torsk, rund b-kvalitet 110,-
Torsk, frostskadet (fosfisk) 65,-
   
Brosme, tørket 75,-
Sei, tørket 65,-
Hyse, tørket 65,-
Lange, tørket 75,-
Offal/vrak 24,-
Tørrhau av torsk (cuts) 16,-
Tørrhau av sei 7,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alle prisene gjelder løs vare. For bunting/innsying/pakking skal det avtales tillegg i prisen.

Fisker/sjølprodusent bes ta kontakt med Norges Råfisklag før levering skjer. Eksportører som driver innsamling av sjøltilvirket tørrfisk med båt eller bil i bestemte distrikter, der sortiment som nevnt ovenfor inngår, bes også ta kontakt med Råfisklaget før innsamlingstur starter.

Råfisklaget har laget en avtale som kjøper og fisker kan ta i bruk i forbindelse med omsetning av sjøltilvirka tørrfisk. Avtalen kan for eksempel brukes ved forhåndsinspeksjon, eller før lasting tar til på avhentingssted. Det er en forutsetning at kjøper har inspisert kvantum før avtale inngås, og at avtalen bygges på sortering partene er enig om. Vi forutsetter at avtalen danner grunnlag for sluttseddel, uten særlige avvik i pris eller sortering. Eventuelle avvik må begrunnes i forhold som ikke var mulig å kontrollere på forhåndsinspeksjonen. Skjema fås på forespørsel til Norges Råfisklag.

Kjøper skal skrive ut sluttsedler fortløpende ved avhenting.

Det presiseres at kjøper forplikter seg til å avta alle fiskeslag/sortiment/kvaliteter som innehas hos den enkelte sjøltilvirker, jfr. § 18 i Råfisklagets forretningsregler, dersom ikke fisker ønsker å dele opp sitt kvantum for salg til flere kjøpere.

Fiskere og fritidsfiskere som ilandfører fisk for tørrfiskproduksjon, skal fortløpende sende oppgave over kvantum og fiskeslag, se relaterte regelverk.

For øvrig vises til krav fra Mattilsynet om godkjenning av tørrfiskprodusenter.

Norges Råfisklag står til tjeneste vedrørende priser på tørrfisk og opplysninger om kjøpere som viser interesse for kjøp av tørrfisk.

Norges Råfisklag
Charles Aas
Avd. direktør
Audun Reiertsen
Rådgiver
Norges Råfisklag