Regelverk - 8/2024

Minstepriser til fisker gjeldende f.o.m. 22. april 2024 og inntil videre, men ikke utover 15. september 2024

Regelverk 8/2024
Gyldig fra 22.04.2024 |
Gyldig til Inntil videre

Norges Råfisklag og fiskeindustrien forhandlet 18. april 2024 minstepriser gjeldende for vår- og sommersesongen. 

Gjeldende minstepriser kan ses i vedlagt minsteprisliste eller under linken minstepriser på Råfisklagets nettsider.

Art/størrelser/kvalitetstyper med endringer i minstepriser fremgår av tabellen under.

De nye minsteprisene blir gjeldende f.o.m. 22. april 2024 og inntil videre, men ikke utover 15. september 2024

Art/størrelser/kvalitetstyper med endringer i minsteprisene fra og med mandag 22. april 2024:

Art/størrelse/kvalitet Ny pris  Endring 
Lyr, over 2,0 kg, sløyd uten hode, A-kvalitet kr 20,00 + kr 2,00
Lyr, 1,0-2,0 kg, sløyd uten hode, A-kvalitet kr 18,00 + kr 2,00
     
Lysing, over 2,0 kg, sløyd med hode, A-kvalitet kr 22,00 + kr 2,00
Lysing, 1,0-2,0 KG, sløyd med hode, A-kvalitet kr 17,00 + kr 1,50
     
Blåkveite, over 2,4 kg, rund, A-kvalitet kr 32,00 + kr 5,00
Blåkveite, 1,2-2,4 kg, rund, A-kvalitet kr 31,00 + kr 5,00
Blåkveite, under 1,2 kg, rund, A-kvalitet kr 30,00 + kr 5,00
     
Kveite, over 60 kg, sløyd uten hode, krokfanget kr 52,00 + kr 2,00
Kveite, 40-60 kg, sløyd uten hode, krokfanget kr 62,00 + kr 2,00
Kveite, 20-40 kg, sløyd uten hode, krokfanget kr 72,00 + kr 2,00
Kveite, 5,3-20,0kg, sløyd uten hode, krokfanget kr 77,00 + kr 2,00
     
Breiflabb, over 4,0 kg, sløyd uten hode, A-kvalitet kr 70,00 + kr 4,00
Breiflabb, 1,0-4,0 kg, sløyd uten hode, A-kvalitet kr 75,00 + kr 3,00
Breiflabb, over 8,0 kg, sløyd med hode, A-kvalitet kr 29,00 + kr 2,00
Breiflabb, over 4,0 kg, sløyd med hode, A-kvalitet kr 31,00 + kr 1,00
     
Rødspette, over 0,7 kg, sløyd med hode, A-kvalitet kr 14,50 + kr 1,00
Rødspette, under 0,7 kg, sløyd med hode, A-kvalitet kr 13,50 + kr 1,00

 

Norges Råfisklag
Amalie Oda Harland
Audun Reiertsen
Norges Råfisklag