Bruksanvisninger

Iskalde fakta
Plakat - se hvordan rask nedkjøling av fisken ned mot null grader dobler holdbarheten
16.02.2024
Kan fangsten merkes med norsk opprinnelse?
Frihandelsavtalene med andre land inneholder vilkår om norsk opprinnelse og krav om at fiskefartøyets besetning må være minst 75% norsk.
23.08.2022
Kart over fangstfelt
Fangstfelt som oppgis på seddel skal ha start-siffer 8 for kvanta fisket innenfor 12 nautiske mil og startsiffer 0 for kvanta fisket utenfor 12 nautiske mil.
17.01.2023
Ny fisker - med avtale om oppgjør
Nye yrkesfiskere og fritidsfiskere må registrere seg hos Råfisklaget.
21.05.2023
Ny kjøper
Slik blir du registrert kjøper av fisk og skalldyr i Norges Råfisklag:
05.03.2024
Oversikt systemintegrasjoner
Seddel, avregning, faktura, produktregister.
06.10.2022
Plukk sedler til CatchCertificate på MinSide
Du må være logget inn på MinSide.
06.10.2022
Registrer deg hos Norges Råfisklag
21.02.2024