Kvalitet

Veileder fra Nofima om bløgging
14.07.2022
Veileder levendefangst
Fisk som fanges skånsomt og holdes i live frem til kontrollert utslakting, etterfulgt av tidlig filetering, blir filetprodukter av toppkvalitet.
28.11.2022
Verdt å vite om utblødning
Tre minutter utblødning kan være nok. Her gir forskerne fra NOFIMA sine aller beste tips til tiltak for å oppnå best mulig kvalitet på fisken under fangst og etter ombordtaking.
10.11.2022