Kvalitet

Slik tar du best vare på blåkveite
Veiledning med fokus på riktig kjøling
05.09.2023
Taskekrabbe veileder
Biologi, sortering, kvalitet og fangstbehandling.
10.11.2022
Trygg sjømat
09.03.2023
Veileder fangst og produksjon av kongekrabbe
Veilederen inneholder info om regelverk, biologi, fangsthåndtering, produksjon og marked.
10.11.2022
Veileder fra Nofima om bløgging
14.07.2022
Veileder levendefangst
Fisk som fanges skånsomt og holdes i live frem til kontrollert utslakting, etterfulgt av tidlig filetering, blir filetprodukter av toppkvalitet.
28.11.2022
Veileder tørrfisk
Veiledning i produksjon av tørrfisk.
16.11.2022
Verdt å vite om utblødning
Tre minutter utblødning kan være nok. Her gir forskerne fra NOFIMA sine aller beste tips til tiltak for å oppnå best mulig kvalitet på fisken under fangst og etter ombordtaking.
10.11.2022