Regelverk - 13/2024

Endring av sats for beregning av produktavgift

Regelverk 13/2024
Gyldig fra 01.07.2024 |
Gyldig til Inntil videre

For stortingsvedtak 14.desember 2023 nr. 2064 om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringene for 2024 er det i stortingsvedtak 21.juni 2024 gjort endring i sats for 2024 for produktavgift til:

 

                                                         2,0 %

 

Den nye avgiftssatsen skal være gjeldende for leveranser fra og med 1.juli 2024.

 

Norges Råfisklag
Tommy Nygård
Økonomidirektør
Siv Hansen
Norges Råfisklag