Regelverk - 18/2023

Endring av sats for beregning av produktavgift

Regelverk 18/2023
Erstatter: 28/2022 |
Gyldig fra 01.07.2023 |
Gyldig til Inntil videre

For stortingsvedtak 13.desember 2022 nr 2203 om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringene for 2023 er det i stortingsvedtak 14.juni 2023 gjort endring i sats for 2023 for produktavgift til:

 

                                               1,9 %

 

Den nye produktavgiftssatsen skal være gjeldende for leveranser fra og med 1. juli 2023.

 

 

 

 

Norges Råfisklag
Tommy Nygård
Økonomidirektør
Siv Hansen
Norges Råfisklag