Regelverk - 28/2022

Endring av sats for beregning av produktavgift

Regelverk 28/2022
Erstatter: 43/2020 |
Erstattet av: 18/2023 |
Gyldig fra 01.01.2023 |
Gyldig til 30.06.2023

Vi viser til Stortingets vedtatte innstilling til Prop. 1 LS (2022-2023) og vedtak 245 om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen. Vedtatt sats for 2023 for produktavgift er:

 

                                               2,0 %

 

Den nye produktavgiftssatsen skal være gjeldende for leveranser fra og med 1. januar i 2023.

 

 

 

 

Norges Råfisklag
Tommy Nygård
Siv Hansen
Norges Råfisklag