Salgstjenester

Bilfrakt
Fisker kan selv frakte fangst med bil til godkjent kjøper.
05.01.2023
Fangstsertifikat fra Catch Certificate
.CatchCertificate er et norsk fangstsertifikat for fiskeriprodukter som eksporteres fra Norge til EU.
25.07.2022
For deg som ønsker å lagre levendefanget torsk i merd
18.03.2022
For deg som produserer tørrfisk for salg
18.03.2022
Kaisalgsdispensasjon
19.07.2022
Kan fangsten merkes med norsk opprinnelse?
Frihandelsavtalene med andre land inneholder vilkår om norsk opprinnelse og krav om at fiskefartøyets besetning må være minst 75% norsk.
23.08.2022
Kart over fangstfelt
Fangstfelt som oppgis på seddel skal ha start-siffer 8 for kvanta fisket innenfor 12 nautiske mil og startsiffer 0 for kvanta fisket utenfor 12 nautiske mil.
17.01.2023
Ny fisker - med avtale om oppgjør
Nye yrkesfiskere og fritidsfiskere må registrere seg hos Råfisklaget.
21.05.2023