Salgstjenester

Fangstsertifikat fra Catch Certificate
CatchCertificate er et norsk fangstsertifikat for fiskeriprodukter som eksporteres fra Norge til EU.
25.07.2022
For deg som produserer tørrfisk for salg
Fisker kan selv produsere tørrfisk, dette kalles sjøltilvirkning. Sjøltilvirkere av tørrfisk må være registrert hos Mattilsynet og hos Råfisklaget. Fisker skriver og sender selv inn webbasert landingsseddel med hengt kvantum. De som kjøper ferdig tørrfisk skriver sluttseddel.
18.03.2022
Kaisalgsdispensasjon
Fisker kan selge fangst til privatpersoner. For å gjøre det, må man være registrert hos Råfisklaget og melde seg på ordningen. Dette gjøres på MinSide (innlogging).
19.07.2022
Kan fangsten merkes med norsk opprinnelse?
Frihandelsavtalene med andre land inneholder vilkår om norsk opprinnelse og krav om at fiskefartøyets besetning må være minst 75% norsk.
23.08.2022
Kart over fangstfelt
Fangstfelt som oppgis på seddel skal ha start-siffer 8 for kvanta fisket innenfor 12 nautiske mil og startsiffer 0 for kvanta fisket utenfor 12 nautiske mil.
17.01.2023
Levendelagring
Fisker kan lagre levendefanget torsk i merd. Denne fisken kvoteavregnes fratrukket en bonus. I 2022 er bonusen 70%, dvs at 1000 kg levende torsk vil bli kvoteavregnet med 700 kg. For at en skal kunne oppnå kvotebonus skal fisken mellomlagres i minst tre uker før slakting.
18.03.2022
Ny fisker - med avtale om oppgjør
Nye yrkesfiskere og fritidsfiskere må registrere seg hos Råfisklaget.
21.05.2023
Ny kjøper
Slik blir du registrert kjøper i Norges Råfisklag:
01.08.2022