Salgstjenester

Sjøltilvirket rognkjeksrogn
Fisker kan selv produsere rognkjeksrogn.
19.07.2022
Turistfiske på fiskers kvote
Fisker med merkeregistrert fartøy kan ta med seg turister og la de fiske på fiskers egen kvote. For å gjøre det, må man være registrert hos Råfisklaget og melde seg på ordningen. Dette gjøres på MinSide (innlogging).
19.07.2022