Salgstjenester

Ny kjøper
Slik blir du registrert kjøper av fisk og skalldyr i Norges Råfisklag:
05.03.2024
Sjøltilvirket rognkjeksrogn
Fisker kan selv produsere rognkjeksrogn.
19.07.2022
Skriv landingsseddel for sjøltilvirket tørrfisk i webseddel på MinSide
07.09.2022
Slik regnes den dynamiske minsteprisen ut
Det er flere faktorer som styrer hvor mye fiskerne får betalt for fangsten sin, og disse kan endre seg raskt. Minsteprisen på blant annet torsk regnes derfor ut av en datamodell som fortløpende fanger opp endringer, og prisen oppdateres annenhver uke. I denne videoen kan du se hvilke faktorer som er med på å styre utregningen av dynamisk minstepris, og hvordan førstehåndssalg av villfanget fisk og skalldyr foregår for de flere tusen fiskerne som skaper verdier langs norskekysten.
06.09.2023
Systemleverandører sluttseddel, landingsseddel og regnskapsintegrasjon
06.09.2023
Turistfiske på fiskers kvote
19.07.2022